Nytårshilsen fra borgmesteren

Britt Jensen, borgmester.

2021 har været gavmild med de gode oplevelser – store som små. Lige fra en lokal OL-medaljevinder over vores velbesøgte og meget festlige Rødovredag i strålende solskin til den længe ventede åbning af broen over Jyllingevej (jeg cykler der næsten hver dag!).

Vi har ikke kedet os, og med de mange fornøjelige, inspirerende og opløftende oplevelser i baghovedet er julen faldet over os. Jeg håber, at alle har haft mulighed for en fredelig juletid, og at et festligt nytår venter, og jeg sender en særlig tanke til de mange, som gør det muligt, at vi alle har det trygt og godt. Vi skylder en stor tak til dem, der tager sig af vores ældre, svage og syge borgere, til dem der passer på os og alle de andre, som holder samfundet i gang, også når de fleste holder fri.

2022 bliver et travlt år

Set med Rødovre-briller bliver det nye år et travlt år. Der er sat mange og store projekter i gang, som kommer til at gøre en positiv forskel i mange borgeres hverdag.

En samlet kommunalbestyrelse står bag næste års budget, som blandt andet sætter tryk på arbejdet med at dæmpe støjen på de store gennemskærende veje med støjreducerende asfalt. Vi fordobler klima-investeringerne i kommunens bygninger og sætter derudover en lang række tiltag i gang, som bidrager til at nå målet om at være CO2-neutral i 2050. Kommunalbestyrelsen har for nylig godkendt de første projekter, som modtager støtte fra den pulje på i alt 100 millioner kroner, som over de næste ti år skal styrke tilbuddene i forenings- og idrætslivet. Klasseloftet på højst 24 elever træder i kraft i de første klasser i vores skoler. De ældre i hjemmeplejen får skruet op for rengøringen.

Listen bliver ved, og arbejdet med at gøre Rødovre til et endnu bedre sted at leve fortsætter. Derfor glæder jeg mig også over, at kommunalvalget endte med en konstituering mellem alle partierne i kommunalbestyrelsen. Jeg tror ikke, det er set mange steder, at det er en samlet kommunalbestyrelse, som sætter retningen for de næste fire år.

Det fælles grundlag er vigtig for at fortsætte den gode udvikling, Rødovre er inde i. Vi skal da nok finde noget at være uenige om i kommunalbestyrelsen, og den politiske debat er vigtig. Men når vi finder sammen om beslutningerne i sidste ende, har vi de bedste forudsætninger for at nå frem til stærke, langsigtede løsninger, som kommer hele Rødovre til gode.

Din stemme – og dine handlinger – tæller

Et vigtigt budskab i kommunalvalget – uanset partifarve – var, at din stemme tæller. Det budskab gælder også i de fire år, der går mellem kommunalvalgene. Faktisk er vi som kommunalpolitikere afhængige af den dialog, vi har med alle, der bor i Rødovre. Rødovre er ikke blevet stærkt af, at vi i kommunalbestyrelsen træffer de rette beslutninger. Rødovre er blevet stærkt af, at der er et levende samfund, hvor alle leverer deres små og store bidrag til, at beslutninger på papir bliver til virkelighed i den hverdag, vi alle kender. Det er der mange eksempler på.

Vores investeringer i faciliteterne i forenings- og idrætslivet er kun pengene værd, fordi der er en myriade af frivillige, som skaber liv i foreningerne. Minimumsnormeringer i daginstitutionerne giver børnene en bedre start på livet, men kun på grund af de dygtige medarbejdere i institutionerne. Den grønne strategi vil gøre Rødovre CO-neutral, men kun hvis erhvervslivet og borgerne i Rødovre lægger kræfterne i.

Så kom og vær med! Det er jer, der ved, hvordan vi får løsningerne til at virke ude i virkeligheden, og der er rig mulighed for at blande sig. Vi holder borgermøder om mange af de beslutninger, vi arbejder med. Næste gang er allerede i januar, hvor kommuneplanen for de næste tolv år er til debat. Der er høringer om de planer, som er på vej, hvor man som borger kan komme til orde. Og vi er som politikere ofte til stede i forskellige sammenhænge, hvor vi kan tage en snak om, hvordan vi arbejder for Rødovre.

Noget tyder dog på, at vi er på rette vej. Fællesskaberne, aktiviteterne i foreninger og klubber og alle de andre steder, hvor vi mødes, er noget af det, der kendetegner Rødovre allerbedst, og i 2021 fik vi sat ekspert-ord på, hvorfor det er godt. Da vi lancerede Rødovre Kommunes nye sundhedspolitik, fortalte professor og overlæge Bente Klarlund om videnskaben bag det gode liv.

Ikke overraskende handler det gode liv blandt andet om at undgå tobak, at dyrke motion og om sunde kostvaner. Men det handler også om, at vi har et socialt liv med gode oplevelser, hvor vi sørger for at dyrke familie og venner. På det punkt taler videnskaben også sit tydelige sprog: Når vi tænker ud over os selv og gør noget for andre – for eksempel frivilligt arbejde – så får vi det bedre.

Så kan man sige, at det vidste vi godt i Rødovre – men nu har vi videnskaben i ryggen!

…og så corona

Jo. Jeg ved det godt. Fortællingen om 2021 hænger uløseligt sammen med COVID-19-pandemien. Det gør fortællingen om 2022 for den sags skyld også. Vi har vist alle indset, at vi ikke slipper af med COVID-19 lige med det samme. Også selv om vi ikke ved helt præcist, hvordan vi kommer til at leve med sygdommen.

Alligevel gemmer jeg COVID-19 til det sidste, fjerneste hjørne af min nytårshilsen. Ikke fordi jeg fornægter realiteterne. Vi har alle sammen stadig en kæmpe opgave i at hjælpe med til at bremse smitten – det gælder sundhedsmyndighederne, det gælder os som kommune, og det gælder os alle hver især. Sygdommen har meget alvorlige konsekvenser for nogle af dem, der bliver ramt. Patienter mister livet, og andre gennemgår meget barske sygdomsforløb. Så jeg kan ikke understrege stærkt nok, hvor vigtigt det er, at vi fortsætter kampen på alle de fronter, hvor det er muligt.

Men det er også vigtigt, at vi lever vores liv så meget som muligt og så frit som muligt. 2021 har haft meget godt at byde på, og det skal vi sætte pris på. Ligesom 2022 vil have en masse at byde på, som vi skal glæde os til.

Så lad os ønske hinanden et godt nytår, lad os passe på hinanden, og lad os nyde alt det, der gør godt og sjovt at bo i Rødovre.

På Kommunalbestyrelsens vegne ønsker jeg alle et godt nytår.