Se de første bud på Fremtidens Brøndby Strand

De tre tværfaglige teams med speciale i byudvikling, der skal være med til at udvikle Fremtidens Brøndby Strand, udstiller deres første tanker og ideer til en udviklingsplan for hele bydelen

Udviklingen af Brøndby Strand skal nedfældes i en ny plan, som gælder hele bydelen fra kyst til motorvej. Der er tale om et af de af de mest ambitiøse projekter, siden bydelen blev opført for omkring 50 år siden.

Bydelen forbindes ofte med det store, almene boligområde langs Strand­esplanaden, men bydelen er langt mere end Brøndby Strand Parkerne. Den kommende udviklingsplan kommer derfor til at omfatte hele bydelen, hvor der lige nu er 5.500 boliger og mere end 14.0000 beboere, som bor tæt på S-togets linje A.

Arbejdet med at udvikle området blev i oktober 2020 vedtaget af kommunalbestyrelsen i Brøndby, der hen over de næste 20 år ønsker, at Brøndby Strand bliver en grøn og attraktiv bydel med et aktivt handels- og kulturliv.

Hvordan bydelen skal se ud i fremtiden, skal tre tværfaglige hold hjælpe Brøndby Kommune med at finde ud af. De blev i november 2021 udvalgt blandt 11 ansøgere til at give hver deres bud på fremtidens Brøndby Strand.

Vil samle trafikanter

De tre tværfaglige teams er ledet af henholdsvis Henning Larsen Architects, Tegnestuen Vandkunsten og Cobe og har i december præsenteret deres foreløbige forslag for medlemmer af kommunalbestyrelsen og bedømmelsesudvalget.

Her er der bred enighed om, at bydelen skal udvikles med respekt for stedets historie, identitet og mangfoldighed. Samtidig ønsker de at binde bydelen tættere sammen.

– Fremtidens Brøndby Strand skal tættere på sin store attraktion, kystlandskabet, både fysisk og mentalt. Det vil vi gøre gennem bæredygtig byfortætning og styrkede forbindelser, der samtidigt skaber byliv i bymidten og nye fællesskaber på tværs af boligområderne, siger Dan Stubbergaard, der er ejer af Cobe.

Det betyder, at der skal brydes ned og bygges op, og det kan ende med at gøre op med den trafiksepareringen ved Brøndby Strand Parkerne. Området blev oprindeligt trafiksepareret for at skabe trygge rammer og sikkerhed for børnene, men hvor det oprindeligt var afgørende at adskille de forskellige trafikanter, er de tre hold enige om, at løsningen er at blande trafikanterne sammen igen.

- Ved at skabe forbindelser og legende, aktive strækninger på tværs af byen, får Brøndby Strand mulighed for selv at skabe den selvgroede og bæredygtige by, siger Signe Kongebro, der er Global Design Director for Urbanism hos Henning Larsen

Inddrager beboerne

En ny udviklingsplan for hele Brøndby Strand kræver en fælles forståelse mellem kommunen og grundejerne i bydelen, og her spiller boligorganisationerne i Brøndby Strand Parkerne en væsentlig rolle som grundejere. Der kommer nemlig til at ske en række forandringer på deres matrikler. Det gælder blandt andet er dér, hvor de fem forurenede højhuse, der skal rives ned, står nu.

I foråret 2021 indgik Brøndby Kommune derfor en partnerskabsaftale med de fem almene boligorganisationer. Den baner vejen for, at de tre hold arkitekter og byplanlæggere kan arbejde på tværs af almene og kommunale matrikler i deres forslag til de fysiske forbedringer i Brøndby Strand, der får stor betydning for hele Brøndby Kommune i fremtiden.

– Det er et virkelig spændende projekt, der kræver en særlig ydmyghed overfor opgaven og et projekt, der kræver stor indlevelse i Brøndby Strand på alle niveauer, siger Jan Albrechtsen, der partner hos Tegnestuen Vandkunsten

Der er i aftalen mellem boligorganisationerne og kommunen nedfældet en række overordnede mål, som skal gøre Brøndby Strand til en inkluderende bydel i social balance med en bymidte, der samler beboerne. Det skal samtidig være nemt for borgerne at mødes og bevæge sig, ligesom det skal være let at komme på tværs af boligområderne og ned til Strandparken.

- Brøndby Strand har så mange skjulte skatte. Byens unge borgere er fremkaldervæsken, der kan bringe skattene i fokus. Vores opgave er at frigøre områdets fulde potentiale, så byen kan bevæge sig, vokse frit og finde sin egen ret, siger Signe Kongebro.

Viser forslag frem

De mange forslag til, hvordan Brøndby Strand skal se ud fremover, er ikke kun forbeholdt medlemmer af kommunalbestyrelsen og bedømmelsesudvalget.

Ambitionen er at invitere borgerne fra Brøndby Strand med ind i maskinrummet, imens arbejdet fra de tre hold af specialister tager form. De tre foreløbige forslag til realiseringen af visionen for Brøndby Strand er derfor blevet udstillet i Strandboxen, der ligger lige ved siden af Kulturhuset Brønden.

Her kan borgere frem til 14. januar 2022 se de forskellige ideer og komme bemærkninger og forslag til dem.

– Det er virkelig spændende at se de tre forslag og høre de tanker der ligger bag. Bydelen har så meget potentiale. Jeg håber, at rigtig mange borgere vil forholde sig til udstillingen og give os deres input nu hvor det begynder at blive mere konkret, siger Brøndbys borgmester Kent Max Magelund (S).

Forslagene er udstillet i Strandboxen for borgerne mellem klokken 12 og 15 den 5., 7. 12 og 14. januar, mens der er åbent mellem klokken 15 og 18 den 6. og 13. januar.

Udviklingsplanen for fremtidens Brøndby Strand forventes at være klar i slutningen af 2022.