Grundejere med udsigt til stor regning undrer sig: Hvorfor har vi ikke hørt noget

Regnvand “Big surprise.” Sådan beskriver Flemming Lund sin reaktion, da han hørte, at grundejere nu får pligt til at aflede regnvand på egen grund til nye regnvandsledninger i vejene fremfor som hidtil til spildevand.

For de fleste villaejere vil det betyde, at de skal lave rørføring på egen grund, der i gennemsnit vil koste 50.000 kroner. I komplicerede tilfælde kan det løbe op i det dobbelte.

For nu er der alene tale om en principbeslutning truffet af en enig kommunalbestyrelse. Alligevel så Flemming Lund, der er formand for Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening og næstformand i Fællesrådet af Grundejerforeninger i Gentofte Kommune, gerne, at han var blevet orienteret om beslutningen på forhånd.

“Vi repræsenterer 3.000 medlemmer i hele kommunen, og vi er i grunden i tvivl om, hvad det er for en beslutning, der er truffet. Det er en mærkelig måde, det er kommet på. Vi havde da forventet at blive orienteret om det,” siger han og tilføjer, at de for 4-5 år siden talte med tidligere borgmester Hans Toft (K) om netop en pligt til at separere regnvand. Der udtrykte han, at det ikke ville blive aktuelt med brugerbetaling, siger Flemming Lund.

“En gammel udtalelse kan jo ikke være bindende i al fremtid, men det undrer os, at man taler meget om borgerinddragelse, og så som et lyn fra en klar himmel, kommer der en beslutning af så vidtgående karakter. Det er ikke okay,” siger han.

Bedt om et møde

Fællesrådet af Grundejerforeninger har nu bedt Karen Riis Kjølbye (K), der er formand for Klima-, Miljø og Teknikudvalget, om et møde.

“Der forventer vi naturligvis, at hun reagerer meget hurtigt. Ellers er det et udtryk for noget forkert,” siger Flemming Lund.

Villabyerne har spurgt Karen Riis Kjølbye hvorfor grundejere ikke på forhånd blev orienteret om principbeslutningen, og om hun vil mødes med grundejerne.

“Jeg glæder mig til at mødes med grundejerforeningerne og kan oplyse, at der kommer høring i foråret om det konkrete forslag i forbindelse med den nye klimaplan,” lyder udvalgsformandens svar.

Vil gerne bidrage

For Flemming Lund er det for tidligt at sige, hvordan grundejerforeningerne stiller sig i forhold til selve beslutningen. Dertil er der for mange uafklarede forhold.

“Før man kan forholde sig til det, så må man vide, hvad det indebærer. Vi mangler oplysninger om, hvad det hele går ud på. Kommer det dertil, er det vel rimeligt, at grundejere på en eller anden måde bidrager, men vel ikke mere end nødvendigt. Skal det partout være alle grundejere,” spørger han.

Han har dog bekymringer om både de økonomiske udgifter, grundejere kan blive pålagt, og påvirkningen af det konkrete arbejde, der skal ske på grundene.

“Vi erkender behovet for, at der skal gøres et eller andet, for der er en udfordring i forhold til vandafløb, men grundlaget for at sige, om det er rimeligt, at grundejere skal betale hele gildet - det er for tidligt. Og ét er det økonomiske, men der er også konsekvenser på grunden for grundejerne, for hvor meget af haven bliver molesteret, når der skal graves. Der er mange uafklarede spørgsmål,” konstaterer han.