Kom ud i virkeligheden

Som nyvalgt medlem af ældrerådet bad jeg om at få oplyst, hvordan fordelingen mellem "varme" og "kolde" hænder havde været i de sidste fem år på ældreområdet.

En oplysning, jeg naturligvis ikke har fået endnu! Selv om der har været rigelig tid til at give mig den.

Nu er der desværre mange syge blandt dem, der laver noget godt på ældreområdet, f.eks. rengøring for ældre.

Så kommunen har aflyst denne nødvendig hjælp til de ældre, til dem, der har knoklet for at skabe det velfærdssamfund, vi nu lever i.

Men behøves det at være sådan? Nej.

Man kunne bede nogle af alle de kolde hænder, i disse alvorlige tider, om at lette en vis legemsdel og komme ud i virkeligheden og hjælpe til med rengøringen.

Det vil give nogle fordele. At de kolde hænder endelig vil kunne gå hjem med oprejst pande og sige, i dag har jeg fortjent min løn.

At de nok vil indse, hvor skadelig deres mange regler og retningslinjer er for god hjemmehjælp.

Så der fremadrettet kan skabes en bedre hjemmehjælp, hvor det er den ældre, der alene bestemmer, hvad vedkommende gerne vil havde udført!

Og er det så galt?

Erik Thomsen

Sdr. Ringvej 76, 2-6

Roskilde