Bred opbakning til fejring af Roskildevej

Der var fuld opbakning og politisk enighed hele bordet rundt, da kommunalbestyrelsen på sit møde inden jul skulle behandle forslaget om en jubilæumsfest for Roskildevej.

Som tidligere omtalt i AP er der planer om en fejring af den lokale del af vejen, der i 2023 fylder 250 år. Jubilæet skal fejres “i et lokalhistorisk perspektiv”, som det kaldes. Det er blevet foreslået, at rammen for fejring bliver et arrangement på Vridsløselille Fængsel - for eksempel en markedsdag i september 2023, og at der herefter arbejdes med forskellige lokalhistoriske nedslag i de efterfølgende to-tre uger.

Nedslagene kan være byvandringer, podcasts og udstillinger om byudviklingen omkring. Men også flag langs Roskildevej, et kunstværk og lignende er nævnt, og udover fængslet foreslås også Roskilde Kro, Toftekærgård og Wittrup Motel inddraget.

Lukker ikke vejen

“Til lykke til os alle sammen. Det er godt at kunne fejre noget, og i forlængelse af Corona er er det endnu mere vigtigt at have noget at samles om”, sagde Hediye Temiz (Rad.), formand for Fritids- og Kulturudvalget, da sagen blev fremlagt på kommunalbestyrelsens møde.

Hun fremhævede, at det har været fremme som et forslag at lukke Roskildevej omkring Albertslund helt ned og skabe en vejfest, men at det ikke er realistisk.

“Det bliver alt for dyrt, og for bøvlet for politiet. Så vi finder en anden måde at gøre deet på.”

Kongevej og græsning

Fra de øvrige partier var der kun opbakning at spore, og der var også plads til muntre bemærkninger.

"Faktisk er vi jo tæt på 400-års jubilæet. I virkeligheden startede det med en kongevej, 140 år før 1773. Så måske vi kan reserveret vejen til majestætens kareter i fremtiden, og dermed løst nogle konflikter?“, lød det spøgefuldt fra Helge Bo Jensen (Enh.).

“Dengang Herstederne og Vridsløselille var sogneråd, havde kommunen en indtjening ved at sælge græsnings-retten i rabatten på Roskildevej. Måske skulle vi genindføre det?”, forsøgte Paw Østergaard Jensen (Soc.).

Det blev besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe der skal stable jubilæet på benene i 2023.