Låge 23: Familiefællesskab

Ejler Hansen har fået låge nummer 23 i Præstøs kunstjulekalender, og dermed kommer Jesus en dag for tidligt.

– Maria, Jesus og den nyfødte Jesus var et nyt familiefællesskab, som havde store problemer med romerriget, hvor befolkningen skulle skrives i mandtal. En dreng var en trussel for kejseren i Rom. Derfor blev soldater sendt for at finde drengen, fortæller Ejler Hansen om sit billede.

Foto: Anders Ole Olsen