Elevråd vil kæmpe for et bedre skoleliv

KALUNDBORG: Kalundborg Kommunes Fælleselevråd har valgt et nyt formandskab, der vil kæmpe for et endnu bedre skoleliv for eleverne i Kalundborg Kommunes folkeskoler. Fælleselevrådet er elevrådenes og folkeskolernes talerør til kommunens politikere, hvor de får mulighed for at sætte deres præg på kommunens folkeskoler.

– Demokratiet i Kalundborg Kommune er ikke kun for politikere i byrådet. Eleverne skal også opleve at være en del af demokratiet. Gennem Fælleselevrådet kan eleverne opleve, at deres mening tæller, siger formanden for Børn- og Familieudvalget Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Elevrådsrepræsentanter fra kommunens skoler har holdt årets første møde i Kalundborg Kommunes rådssal, hvor de blev introduceret til Fælleselevrådets arbejde og valgte et nyt formandskab. Der var elever fra Høng Skole, Kathøj-Svallerup Skole, Nyrupskolen, Kirke-Helsinge Skole, Gørlev Skole, Hvidebækskolen og Skolen på Herredsåsen.

Fælleselevrådet valgte Viktor fra Høng Skole, som den nye formand. Frida fra Høng Skole blev valgt som næstformand. Derudover blev Mia fra Høng Skole valgt som sekretær. Det nye formandskab er valgt frem til skoleårets udgang.

Samarbejdspartner til byrådet

– Når vi i Børn- og Familieudvalget skal vide noget om, hvordan det er at gå i skole, så er det mest oplagt at spørge eleverne. Derfor sætter vi stor pris på, at vi har et Fælleselevråd, der fungerer som en samarbejdspartner til det politiske udvalg, forklarer Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

På Fælleselevrådets møder informerer eleverne også hinanden om, hvad der rører sig på de enkelte folkeskoler og rådgiver hinanden omkring forskellige problemstillinger. Desuden er der sager, som politikere har sendt i høring hos Fælleselevrådet. Rådet giver eleverne indflydelse på deres egen hverdag og skolegang, og giver forståelse og viden fra de andre folkeskoler i kommunen. Derudover styrker det den demokratiske forståelse og den almene demokratiske dannelse af børn og unge.

Engagerede og arbejdsomme

– Det har været en fornøjelse at være med til at starte det nye fælles elevråd op her i Kalundborg Kommune. Elevrådsrepræsentanterne har været nysgerrige, engagererede og arbejdsomme, fortæller Michela Brüssow Jensin, som er elevsupporter hos Danske Skoleelever, der står bag Fælleselevrådet.

Til mødet blev der fortalt, om hvad elevsupporteren Michela Brüssow Jensin kan bruges til. Derudover drøftede eleverne, hvad der skal til for at holde det gode møde i Fælleselevrådet.

Eleverne kom blandt andet ind på, at det er vigtigt for dem med en detaljeret dagsorden, og at referaterne fra deres møder skal sendes ud, så alle kan orientere sig. Samtidig ønskede eleverne sig nogle gode lokaler at holde møderne i og mødetider, der passer med deres transport.

Kalundborg Kommune har en samarbejdsaftale med Danske Skoleelever, så de er med til at understøtte elevrådenes arbejde i Kalundborg Kommune.