Fremtidsvej 1

Mikael Kristensen, A/B Æblelunden, Fremtidsvej 8 B

Med salget af den sydlige del af grunden Fremtidsvej 1 har byrådet forhåbentlig orienteret køber om retningslinjerne for Buddinge Byport, som de blev præsenteret i ’Naboorientering om Buddinge Byport’ dateret 03.12.2020.

I det udvalgte AART Architects’ vinderprojekt blev det vist, at byggeriet skulle skalatilpasses med nedtrapning af etagerne mod villaområdet for at minimere skyggepåvirkninger og indkig i boliger og haver på Kildebakken 3 og Fremtidsvej 6-8.

Vi må forvente, at bygherrens projekt sendes til nabohøring inden start.

Det var ønskeligt at bevare områdets høje træer, så byggeriet ikke rykkes ud til fortovskanten.