Børnehave genhuses på Amager

GitteG

I den selvejende institution Husum Menighedsbørnehave på Korsager Allé skal alle børn nu flytte ud, efter at nogle af stuerne kun har kunne komme ind i børnehaven via brandtrapperne i en periode som konsekvens af renovering. En renovering som har grebet om sig.

For et halvt års tid siden begyndte renoveringen af børnehaven som konsekvens af en vandskade.

Det betød at vuggestuebørnene blev sendt til de kommunale genhusningslokaler på Energicenter Voldparken og at børnehavebørnene kunne blive på matriklen men at flere af stuerne skulle benytte brandtrapperne til indgang i huset mens renoveringen stod på.

Nu er der opdaget asbest under gulvet, denne er stadig forseglet, og konsekvensen af det er, at også børnehaven må flytte ud i forbindelse med den yderligere renovering, fortæller forælder til en dreng i børnehaven, Marie Lundorf.

Ukendt

Marie Lundorf er forundret over både beslutningen og processen.

Det er anslået, at det tager en halv time at køre fra opsamlingsstedet i Husum Kirkes kælder til institutionen på Amager. Men et blik på den køreplan som forældrene har fået, viser at det nemt kan tage længere tid, da kørslen skal foregå i myldretiden.

- Fra den 3. januar skal vi aflevere inden kl. 08.30 for at komme med bussen til de nye lokaler og helst også hente kl. 15.45. Vi skal planlægge en helt anderledes hverdag og jeg kan godt afsløre, at vi sjældent afleverer før 8.30 og 15.45 er også tidligere end vi henter i dag, fortæller Marie Lundorf som ønsker større fleksibilitet i form af flere busafgange.

- Jeg ved godt, at det kommer til at påvirke hverdagen for både børn, forældre og medarbejdere i de måneder, hvor børnene skal køres til Amager. Havde der været en løsning tættere på, havde vi selvfølgelig valgt den. Vi ved fra udflytterbørnehaver, at transporttiden kan blive brugt på sang og andre gode aktiviteter, og at børn og voksne kan have glæde af for eksempel at være så tæt på naturen, som de vil kunne på Amager Fælled,siger centerchef i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Mette Kilde Corfitzen.

Børnehaven er selvejende og dermed ikke drevet af kommunen, som dog har hjulpet med at finde plads til børnene.

Ingen inddragelse

Logistikken og de mange ugentlige timer i bus, er Marie Lundorfs ene bekymring. Den anden del er en ærgrelse over at ikke være inddraget.

- Jeg føler, at vi er blevet holdt hen. Jeg ved ikke hvor længe kommunen har vidst noget, men jeg ville gerne have været inddraget og kunne komme med idéer. Det kan sagtens være, at vi var endt på samme løsning men lige nu er der en masse ukendte faktorer. Hvis vi havde været inddraget kunne vi have talt om flere afgange, for de skal sikkert have flere busser i brug alligevel, siger hun.

Det har ikke været let at finde plads til børnehaven og ECV er fyldt op siger centerchefen fra kommunen:

- Det er sin sag at genhuse en stor børnehave med 115 børn, og der har ikke været ledige lokale alternativer, fordi de nærliggende daginstitutioner er fyldt op. Vi har fundet den bedst mulige løsning, mens Husum Menighedsbørnehave bliver renoveret. Både ledelsen og bestyrelsen har været præsenteret for løsningen, og ledelsen har været ude og se på forholdene, som er rigtig fine og tæt på naturen.