DN Sorø støtter Sorø Kommune i dialogen med Naturstyrelsen

Sorø Kommune vil endnu en gang prøve at få Naturstyrelsen til at ændre en deklaration, der kan være en hindring for at genskabe ”Alstedstien”, der giver mulighed for at opleve Susådalen på relativt tæt hold.

Hvis Sorø Kommunes invitation til dialog ikke giver noget resultat, vil Sorø Kommune tinglyse en Byretsdom om, at adgangen skal sikres, og efterfølgende benytte muligheden for politianmeldelse, såfremt det ulovlige forhold ikke bringes til ophør.

Det er 14 år siden, at sagen om den ulovlige nedlæggelse af markvejen ved Alsted begyndte. Ejeren af Alstedgård forbød dengang adgang til en markvej, som forbandt Hejreskovvej med en anden markvej øst for Alsted, og dermed gav muligheder for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur.

En kendelse fra Naturklagenævnet fastslog dengang, at adgang til markvejen fortsat skulle være mulig. Derefter pløjede ejeren markvejen op og indbragte sagen for Byretten - og tabte. Ejeren indgik efterfølgende en aftale med Naturstyrelsen om at tinglyse et adgangsforbud, der åbenlyst er i strid med Byrettens dom.

DN Sorø vil gerne rose Sorø Kommune for det fortsatte arbejde med at sikre adgangen til Susådalen, og tilsiger al mulig støtte i den indledende dialog med Naturstyrelsen.

Niels Hilker

Formand for DN Sorø

Smedevej 66, Sorø