Strøby Egede og den manglende fremkommelighed

Sidst i november blev der afholdt et scenarieværksted i Strøbyhallen. ”Fremtiden begynder nu”. Det gik kort ud på, hvordan Strøby Egede skulle udvikle sig i fremtiden. Hvordan bør vi klimatilpasse Byen, i forhold til vandet. Det er ikke kun vandet fra havet, der er et problem, men også oversvømmelser ved Tryggevælde Å.

Regn, skybrud, grundvand og stormfloder giver erosion med efterfølgende skader. En kæmpeopgave ikke bare for Strøby Egede, men de fleste kommuner der ligger ved Å og hav. Og kalder på samarbejde.

Ovennævnte voksende problemer betyder naturligvis meget for alle i borgerne i kommunen. Ikke mindst for Strøby Egedes udvikling. Og her kan man ikke beskylde Stevns politikere gennem tiderne for at være fremsynede. Tværtimod. Det giver derfor kommende kommunalbestyrelse et større oprydningsarbejde. Ikke mindst med og bevaringen af fremkommeligheden på Kystvejen.

Men fremkommeligheden på Kystvejen er ikke alene om problemet. Det er mere eller mindre hele det tidligere sommerhusområde, der nu er blevet til helårsbeboelse. Her er om muligt endnu større og andre problemer end ved kysten. De mange afspærringer som grøfter og metalbomme gør området ufremkommeligt, for de mange fastboende tilflyttere, der skal have en dagligdag til at fungere.

Men værre endnu, som oplevet 30 november, hvor to store lastbiler spærrede for al trafik på Kystvejen, med bilkøer til følge, der betød at borgerne ikke kunne komme til deres hjem. Hvor et endnu større problem opstod, da tre udrykningsbiler skulle igennem. Hvor en læge måtte forlade en lægevogn, for at løbe frem til den skadelidte, formentlig med en hjertestarter. Fremkommeligheden for politi, brandbiler og ambulancer må være en straksopgave, der skal løses af kommunen. Det kan betyde forskellen på liv eller død.

Bjarne Hilmersson, Strandmældevej 2, Strøby Egede