Hvorfor lukkede flertallet i Egedals Byråd Toftehøjskolen i Ølstykke?

Torsten Nielsen, Drosselvej 21, kandidat for Lokallisten Ny Egedal i Ølstykke

debat Som borger i Ølstykke på 33. år er det mig stadig en gåde, hvorfor flertallet i byrådet valgte at lukke Toftehøj Skolen.

Og efter at have fulgt med i pressen og på Facebook det sidste år, er mit spørgsmålstegn blevet større og større. Jeg har aldrig forstået, at netop Toftehøj blev lukket. Den skole, der var i bedst stand og med den placering.

Det har da også været meget tydeligt for mig, at selv om at gode lokale Ølstykke bor-gere har vist sort på hvidt, at lukningsbeslutningen var taget på et økonomisk forkert grundlag, kører et politisk flertal bare videre.

I foråret fik jeg en brochure fra Lokallisten Ny Egedal i min postkasse. Denne handlede om at gøre Toftehøj til en kulturmagnet, hvilket jeg synes var en fantastisk god ide. At bevare bygningerne på kommunale hænder og bruge dem til institutioner, bibliotek m.m.

Det ville borgerne i Ølstykke nok have været bedre tjent med i længden, og netop derfor fik jeg lyst til at stille op til det kommende kommunalvalg for Lokallisten Ny Egedal, da de netop står for borgerinddragelse.

De borgere jeg taler med i Ølstykke, ønsker ikke mere etagebyggeri på 3-4-5 etager og slet ikke set i lyset af, at det på nuværende tidspunkt halter bagefter med instituti-onspladser, og at der er total mangel på haltider til diverse sportsgrene.

Efter hvad jeg hører, er der stadig ikke fundet haltider til alle idrætter i Ølstykke, når de skal være ud af Toftehøjskolen.

Lad os bevare Toftehøjskolegrunden som en kulturmagnet.