Små sneflokke kom vrimlende

PeterK

Flere havde fundet kælk og vanter frem fra morgenstunden. Foto: Peter Kenworthy.