Klar til fire år mere i Greve Byråd

Bjarke Abel

Byrådsmedlem (A)

Så faldt konstitueringen i Greve Byråd på plads. Jeg er lettet, glad og stolt over mit genvalg, og takker de 481 borgere i Greve kommune, der valgte at sætte krydset ved mig personligt.

Via en fantastisk arbejdsindsats fra mine mange hjælpere - I ved selv hvem I er - nåede jeg ud til rigtig mange borgere - TAK.

De mange samtaler med imødekommende borgere på stationer, villaveje, i centre og ved den lokale dagligvarebutik, har inspireret, og gjort mig rig på ideer - TAK.

Det lokale socialdemokratiske bagland og kandidatholdet, der via et stærkt fælleskab stod sammen som en helhed under hele valgkampen, har givet mig tro, vilje og styrke - TAK.

Jeg ser frem til at fortsætte mit arbejde med børn og unge, dagtilbud og skoler, tidlig indsats og uddannelse.

Jeg ser også frem til at tage hul på et nyt kapitel med klima og miljø, teknik og byggesagsbehandling, affald og biodiversitet.

Jeg vil med største omhu arbejde med anbringelser og tvangsfjernelser, og altid se hver enkel sag fra barnets tarv og perspektiv.

Fire spændende og begivenhedsrige år venter - jeg glæder mig.

Samarbejde og kompromisets kunst, vil være fundament for mit virke i både udvalg og byrådet. Via konstruktiv dialog, skal vi sammen skabe de bedste løsninger for borgerne i Greve kommune.

Tillykke til Pernille Beckmann med posten som borgmester.

Tak til jer alle for tilliden.