Økonomien skrider, siloerne er for store og administrationen er for stærk

SFs Arne Mikkelsen mener, at den kommunale administration har for stor magt.

Arne Mikkelsen (SF), har de seneste fire år været formand for Odsherred Kommunes social- og forebyggelsesudvalg. Og når han ser tilbage er det på fire år, hvor der har været rigeligt at kæmpe med. Blandt andet en økonomi, der aldrig kom til at passe med budgetterne, og derfor sluttede “hans” udvalg af med, at opfordre det kommende byråd til at få budget og politisk vedtagne serviceniveau til at flugte.

– Blandt andet coronapresset har bevirket, at de vedtagne omlægninger i omsorg og sundhed, der var aftalt, ikke er gennemført, og i stedet for en gevinst fik vi et overforbrug. Et stigende sygefravær blandt de ansatte har medvirket stærkt hertil, siger han.

Ifølge Arne Mikkelsen foreslog han for flere år siden, at kommunens hjemme- og sygepleje skulle organiseres i mindre selvstyrende teams. Noget, der i flere år blev afvist af flertallet, men som nu ser ud til at blive fremtiden.

– Det vil betyde et bedre arbejdsmiljø, at det er det samme personale, der kommer i hjemmene og muligheden for at hjemme- og sygeplejen kan støtte hinanden. Visitationen af plejekrævende borgere skal ikke ske èn gang for alle, men være en proces, hvor borgernes udvikling og behov følges og indsatserne indrettet herefter, siger han.

Frygter nye siloer

Han slår fast, at det har været en hård kamp imod det han kalder sysstemets silotænkning, men han frygter, at det slutter med den nye “regering,” som han mener vil indføre nye system siloer.

– Det nye flertal danner to politiske udvalg på området. Det frygter jeg, vil fremme den silotænkning, som har været en af forhindringerne for en fornuftig udvikling, siger han.

Han slår fast, at han som SFs eneste byrådsmedlem har måtte tage mange kampe, der blev tabt, men også at der er sket fremskridt.

– SF har jo ikke kunnet bestemme mere, end hvad en overbevisning kunne bevirke. Generelt har jeg ikke oplevet, det var let, men der er dog sket flere fremskridt igennem de fire år, siger han.

For stærke chefer

At skabe et politisk råderum i et udvalg, der er stærkt styret af statslig lovgivning og ikke mindst en meget stor kommunal administration, der ikke nødvendigvis vil det samme som politikerne, har været en udfordring for den garvede politiker.

– Set i bakspejlet har jeg ofte været for utålmodig, og jeg mener ikke altid at niveau to lederne har fungeret hensigtsmæssigt. Cheferne bakker op bag deres ansatte, og jeg har oplevet, at det er sket for længe. Her har jeg nok ikke været konkret nok til rettidigt at sikre en udvikling i harmoni med de politiske ønsker, siger han.

Og så slår Arne Mikkelsen fast, at han har oplevet, at udvalgets øvrige medlemmer, med enkelte undtagelser, har været alt for rede til at “underkaste” sig administrationens ønsker, og dermed ikke påtage sig det politiske ansvar.