Husleje-chok på vej til 450 kolonihaveejere

Det har i mere end 10 år været en klar mærkesag for både Konservative og Venstre ved det tilbagevendende budgetforhandlinger, at huslejen i de fire kolonihaveforeninger, som ligger på kommunal jord i Pindemosen, Klostermosen, Solbakken og Gurre, skulle sættes markant op til en såkaldt “markedsleje”. En markedsleje som det dog også har været diskuteret, hvorvidt man overhovedet kan sætte, da der er tale om kolonihaver, som fordeles efter venteliste og er forbeholdt borgere uden have.

Blandt særligt V og K har det været opfattelsen, at der reelt har været tale om en støtte til en særlig gruppe borgere, når lejen var som den var.

Ligeså længe, som de to borgerlige partier har kæmpet for at sætte lejen op, så har særligt S og resten af venstrefløjen kæmpet imod. Det er der både historiske og politiske årsager. Således blev de første kolonihaver på Solbakken oprettet af den legendariske S-borgmester Peder Christensen, Kong Peder, og dels har det været et mål at sikre arbejdere og pensionister i primært lejelejligheder muligheden for et stykke jord til en rimelig penge.

Alt dette har betydet, at der alligevel ved de talrige budgetforhandlinger og sparerunder aldrig er blevet rørt med reguleringen af lejen - indtil nu.

I den spareplan som Økonomiudvalget minus EL nu indstiller til endelig vedtagelse er der nemlig lagt op til, at de eksisterende takster hæves med hele 40 procent med virkning fra 2023. Det skal give 150.000 kroner ekstra i indtægter til kommunen.