Markant flere har anmeldt voldtægt i år

Antallet af anmeldelser om voldtægt er steget markant i 2021 i forhold til de tre foregående år.

Det viser tal fra Rigspolitiet, skriver Politiken.

Jonas Mannov, der er analytiker hos Det Kriminalpræventive Råd, mener, at udviklingen skyldes en ny samtykkebestemmelse, der trådte i kraft i januar i år.

- Når vi ser så pludselig og markant en stigning på så kort tid, tænker jeg, at det i betydeligt omfang er effekten af den nye lovgivning og den debat, vi har haft om samtykke i samfundet, siger Jonas Mannov til Politiken.

- Og det er positivt, for det betyder, at der er flere overgreb, der bliver anmeldt.

I 2018, 2019 og 2020 var der omkring 1400 anmeldelser om voldtægt om året. I år er der frem til 6. december blevet indgivet 1973 anmeldelser.

Tallene kommer fra Rigspolitiets register og omfatter voldtægt og voldtægtslignende forhold. Tallene omfatter ikke seksuelle overgreb mod børn under 12 år.

Med den nye samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse er det blevet strafbart at have samleje med en person, der ikke har givet samtykke.

Tidligere ville det ikke nødvendigvis betragtes som voldtægt i juridisk forstand, selv hvis en person havde sagt nej. Dengang var det afgørende, om der var blevet brugt vold, trusler om vold eller at man blev udnyttet i hjælpeløs tilstand.

Rigspolitiet skriver i et mailsvar til Politiken, at man ikke har foretaget en nærmere analyse af stigningen i 2021. Rigspolitiet bemærker dog, at der med ændringen af voldtægtsbestemmelsen er sket en nykriminalisering af voldtægt.

Flere anmeldelser betyder dog ikke nødvendigvis flere domme for voldtægt, da det ofte er ord mod ord, siger Birgitte Eiriksen, der er vicedirektør og advokat i den juridiske tænketank Justitia.

Ifølge Justitsministeriet blev der i perioden fra 1. januar til 23. november rejst 1315 sigtelser for voldtægt.

- Det er bemærkelsesværdigt, at vi allerede efter mindre end et år med en ny samtykkelovgivning kan se, at der er sket en stigning i både antallet af anmeldelser og sigtelser for voldtægt.

- Det indikerer, at den nye bestemmelse og det deraf affødte fokus på, hvornår der er tale om voldtægt, har medvirket til, at sagerne kommer frem i lyset, og at politiet på den baggrund kan rejse flere sager, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse.

/ritzau/