Kommunen stemmer ja til nye NEST-initiativer

Formand for udvalget Kurt Scheelsbeck er glad for, at man kan udvide NEST-initiativerne. Foto: Daniel Fonseca

Høje-Taastrup: Resultater og erfaringer fra det første skoleår med NEST har vist sig så positive, at man tidligere i år besluttede, at det skulle være en fast del af Torstorp Skole. På baggrund af de gode erfaringer bestilte Institutions- og Skoleudvalget en opfølgende sag om muligheder for at udbrede NEST til andre målrupper, og i sidste uge slog Institutions- og skoleudvalget så fast, at der skal oprettes et nyt NEST-tilbud på en skole i kommunen til skoleåret 2022/23.

- Det er fantastisk positivt, at det er lykkedes godt. Der er virkelig kommet gode tilbagemeldinger, og det er en kæmpe fordel for børnene med autisme, at de bliver inkluderet. Samtidig er økonomien i ordningen også god, siger Kurt Scheelsbeck (K), formand for institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune

Han erkender, at der er et stort behov, som der skal tages hånd om.

– Vi kan jo se, at behovet er voksende, og derfor er vi glade for de erfaringer, vi har gjort os har været så positive, siger Kurt Schleesbeck (K), der fortæller, at det endnu ikke er besluttet, på hvilken skole en ny NEST-klasse skal være.

Hvad er NEST?

En NEST-klasse er et inkluderende tilbud, hvor børn med særlige behov – typisk børn med lettere autisme spektrum forstyrrelser – og almene børn er del af samme klassefællesskab. Det er således hverken en specialklasse eller almenklasse, men en såkaldt mellemform. Hovedprincippet bag NEST er at skabe en undervisning og et læringsmiljø med afsæt i børn med særlige behov, men som alle børn profiterer af.

NEST-klasserne er karakteriseret ved:

  1. En undervisning tilrettelagt efter specialpædagogiske principper
  2. En lavere klassekvotient (typisk 16 elever, hvoraf 4 er visiterede)
  3. To voksne, som underviser efter en struktureret to-lærermodel fx co-teaching
  4. En fysisk indretning af klasselokalet efter specialpædagogiske principper