Placering af ny daginstitution deler vandene

Politisk flertal peger på Alpegården og Kildedal Bakke som placering for Smørums nye daginstitution. Lokallisten Ny Egedal ønsker fortsat, at der holdes en dør på klem for Søagergrunden

Alt tyder på, at den nye daginstitution i Smørum skal placeres på Kildedal Bakke, hvor Alpegården lå, inden den blev revet ned.

Det står klart efter sidste uges møde i Egedal Kommunes Planudvalg, hvor et flertal bestående af Socialdemokratiet og Venstre pegede på netop Kildedal Bakke og Alpegården.

“Det er et oplagt område til en ny daginstitution. Der forventes en tilvækst af børn, og det ligger stationsnært tæt på Kildedal Station, så det giver god mening,” siger Venstres Ole B. Hovøre, næstformand i Planudvalget.

Administrationen havde udpeget fire mulige placeringer til Smørum nye daginstitution, men området Sødalen ved Åkandehaven og området syd for Oticon blev pillet ud af sagen. Dermed stod valget mellem Kildedal Bakke/Alpegården og Søagergrunden. Flertallet pegede altså på førstnævnte placering, selvom Lokallisten Ny Egedal ved Ulrik John Nielsen og Niels Lindhardt Johansen stemte imod og fremlagde følgende mindretalsudtalelse:

“Vi stemmer imod en beslutning om at udpege Alpegården, Kildedal Bakke som eneste mulighed for en placering, idet Søagergrunden også indgår i de videre overvejelser om placering, da det nye byråd skal revurdere den fremtidige anvendelse af Søagergrunden,” lød det fra Lokallisten.

Ikke vejforsynet

Selvom Kildedal Bakke/Alpegården ser ud til at skulle huse den 50 mio. kr. dyre daginstitution, så der er en række trafikale udfordringer, som skal løses.

“Området er ikke vejforsynet, og det vil derfor være nødvendigt at etablere en lille del af den kommende vejforbindelse, som ventes etableret i Kildedal Bakke projektet mellem Kongeåsen og Kildedal Station. Da der etableres en ny vej til denne placering, giver det også meget friere rammer for etablering af vejadgang, stikrydsninger, vejens udformning med mere, ligesom vejinfrastrukturen allerede ved anlægs af daginstitution kan forberedes til videre byudvikling ved Kildedal Bakke,” skriver administrationen i Egedal Kommune.