Debat: Flere ufaglærte ansættes til SOSU-opgaver

Af Steen Lindblad (S), Frederikssundsvej 1, Frederiksværk

Desværre står mange kommuner overfor større udfordringer med at kunne rekruttere medarbejdere nok til at varetage plejen på ældre- og sundhedsområdet.

I Halsnæs Kommune er antallet af ufaglærte i ældreplejen steget fra 10% i 2017 til 13% i 2021 (ifølge Kommunernes- og Regionernes Løndatakontor).

Kompleksiteten hos plejekrævende borgere er stigende, og det kræver uddannet personale, for at vi kan sikre at den pleje og omsorg, der ydes, er af høj faglig kvalitet.

Hvis ikke vi gør en aktiv indsats, vil vi komme til at mangle medarbejdere til at yde, pleje og omsorg for vores plejekrævende og ældste borgere.

Vi får flere og flere plejekrævende borgere i Halsnæs, og mens antallet af ældre er støt stigende, så er der stor mangel på SOSU-ansatte i øjeblikket.

I løbet af de næste år frem mod 2030 vil flere ansatte gå på pension, samtidig er der et relativt stort frafald på social- og sundhedsuddannelserne - landsgennemsnittet ligger med et frafald på 13-18% procent.

Det er en meget bekymrende udvikling!

Vi skylder vores borgere og ansatte at tage denne udvikling meget alvorligt. Vores plejekrævende og ældre borgere skal have kvalitet i pleje og omsorgen også i fremtiden.

Vi har fagligt dygtige medarbejdere både ufaglærte og faglærte, der hver dag knokler i ældreplejen med at drage omsorg og pleje, derfor skal de også have ordentlige arbejdsforhold og bedre arbejdsmiljø, så de ikke frafalder deres job.

Som led i Finansloven for 2021 blev Regeringen og Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet enige om at afsætte 425 mio. kr. i 2021 og 450 mio. kr. i 2022-23 samt endnu flere penge i årene frem mod 2024.

Kommunerne skal anvende pengene til at ansætte erstatningspersonale under forudsætning af, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Halsnæs Kommune har fået afsat et tilskud i 2021 på 1.460.711 kr. til dette formål alene. Under forudsætning af Finansloven vedtages for 2022 modtager Halsnæs kommune yderligere 3.096.753 kr. i 2022.

Idet midlerne er afsat som varige midler, vil Halsnæs kommune, i takt med at vores ufaglærte personale bliver uddannet, få en større andel uddannet personale, end vi har i dag.

En god og nødvendig beslutning, men det forudsætter, at det er attraktivt at arbejde som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent - specielt også fordi mange ufaglærte stopper kort inde i deres ansættelse.

Derfor er det også vigtigt, at vi ansætter eleverne allerede på grundforløbet, og ikke først når de kommer på hovedforløbet.

Tilbyder vi eleverne løn, allerede inden de skal i praktikken, kan det forbygge og imødekomme det høje frafald som uddannelserne ser.

(Forkortet af redaktionen)