DEBAT: To do listen – til det nye klima- og bæredygtighedsudvalg

Tillykke med den lille ny, til byrådet og til de byrødder, der har fået sæde i udvalget. Vi er mange, der med interesse vil tage del i udvalgets liv og færden. Hvis nu det skorter med input til udvalgets første møde, så er her en short list med emner, der trænger sig på. Emner som alle har været luftet i den kommunale valgkamp.

Det første emne er bæredygtighed. Begrebet bliver brugt i flæng, men hvad dækker det over? Bæredygtighed i den oprindelige version består af 3 dimensioner; den sociale bæredygtighed, den miljømæssige og den økonomiske. Fælles for dem er, at bæredygtighed medfører, at aktuel udvikling ikke må ske på bekostning af fremtidige generationers muligheder. Det er løfterigt. Nu mangler vi at se, hvordan det skal praktiseres.

Den andet emne er de kommunale indkøb. Forbrug er et af de områder, hvor kommunen kan gøre en forskel og sætte et godt eksempel, for både borgere og virksomheder. Det kan anbefales klimaudvalget at lade sig inspirere af erfaringer fra f.eks. Middelfart kommune, som har indført et kommunalt co2 regnskab ifm. Deres indkøb.

Det tredje og virkelig aktuelle emne er byggeri og anlæg. Der er blevet talt meget om byudvikling under valgkampen. De fleste var enige om, at Helsingør kommune har nået smertegrænsen for udbygning. Det betyder meget for naturens muligheder i kommunen, ligesom presset fra nybyggeri tærer på vores råstoffer og forårsager øgede mængder af spildevand og affald. Men de byggerier, der alligevel kommer bør være bæredygtige. Det var der også skøn enighed om. Derfor bliver det spændende at se, hvordan udvalget vil involvere sig i byggeri og byudvikling

Det fjerde emne er ømtåleligt. Det er Energiforsyning. Helsingør kommune forsyner sine borgere med energi fra bl.a. flis-afbrænding. Det skal udfases - igen efter enighed. Til gengæld er der ikke meget enighed om hvad, der skal afløse forsyningen. Det solcelleanlæg, der nærmest var godkendt inden valgkampen, blev sat på pause. I stedet mente de fleste byrødder, at solceller skal op på tagene. Derfor glæder jeg mig til at se de nye kommunale byggerier fuldt udstyret med solceller og andre former for energiproduktive anlæg. Sundhedshuset og den nye svømmehal f.eks.

Det femte emne er Helsingørs natur. Under valgkampen stod det klart, at partierne over en bred kam ønskede en maritim naturpark i Øresund. Så det må stå højt på udvalgets dosmerseddel. Jeg glæder mig til snart at se et konkret forslag.

Det 6. og sidste emne er borgerinddragelse. Vi fik et klima- og bæredygtigheds udvalg, men vi fik ikke et klima borger-ting. Det er brandærgerligt. Klimaændringerne kommer til at forandre vores liv og vores nærmiljø. Det bør vi have indflydelse på. Borgerne bør ikke bare høres, når der forelægger en plan eller en løsning. Borgerne bør inddrages allerede, når vi ved, der er et problem eller en udfordring. Vi er fyldt med gode ideer og det håber jeg at det nye udvalg vil gøre brug af.

Lone Grønhøj Frandsen, Hellebæk