Forsker: Ledere har en rolle i at stoppe krænkerkultur

Der skal sættes ind flere steder, hvis man vil ændre en arbejdspladskultur, hvor der sker krænkelser mellem medarbejdere.

Det forklarer Mille Mortensen, der forsker i krænkende handlinger og mobning på arbejdspladsen ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.

Den seneste tid har der været flere eksempler på krænkelser i dansk politik. Senest er det kommet frem, at Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), tidligere har krænket to kvinder.

Frank Jensen har selv fortalt, at "der har været en usund kultur, blandt andet i mange politiske miljøer".

For at ændre sådan en kultur skal lederne inddrages, siger Mille Mortensen.

- Når man skal udvikle arbejdspladskulturen, så skal man sætte ind med en kompetenceudvikling af lederne, siger hun.

Ved siden af sit forskningsarbejde bliver Mille Mortensen også hyret som konsulent af forskellige organisationer og virksomheder til at hjælpe med at fjerne mobning og krænkende adfærd fra arbejdspladser.

Hun oplever, at der er mange ledere i Danmark, som gerne vil håndtere og forebygge krænkende handlinger.

Flere har dog ikke kompetencerne til at løfte den opgave. Derfor kan de have fordel af et kompetenceløft, siger forskeren.

- Der er også brug for en bedre feedbackkultur i arbejdsfællesskabet, så flere får mod til at sige til, når de oplever, at deres grænser bliver overtrådt, siger Mille Mortensen.

Ifølge hende ville man have kunnet lagt størstedelen af de for tiden meget omtalte sager om krænkelser bag sig, hvis de var blevet håndteret i øjeblikket eller efterfølgende.

- Det kan være svært at vide, om man har overtrådt andre folks grænser, førend de har sagt fra.

- Det er trods alt de færreste, der er tankelæsere, siger Mille Mortensen.

Gennem sit konsulentarbejde har hun kendskab til flere organisationer, hvor det er lykkedes at ændre arbejdspladskulturen til det bedre.

- Hvis man er villig til at bruge de fornødne ressourcer og give det den tid, det tager, så kan det rent faktisk lade sig gøre. Det ved jeg af erfaring, siger Mille Mortensen.

Hun ønsker ikke at sætte navn på, hvilke organisationer der er tale om.