Et år til kommunalvalget: Corona kan forandre valgdagen

Om et år er der kommunalvalg. Ministerie ser på mulige tiltag på valgdagen, hvis corona stadig er i omløb.

Mandag er der et år til, at vælgerne i Danmark igen skal til stemmeurnerne rundt i 98 kommuner til kommunal- og regionsrådsvalget.

Som spredningen af det smitsomme coronavirus udvikler sig lige nu, er det svært at forestille sig valgsteder med meget lange køer og blyanter i stemmeboksen, der går fra hånd til hånd til hånd.

Håbet er, at vi til den tid har en virksom vaccine. Men i Indenrigsministeriet er de ved at forberede en plan B.

- Social- og Indenrigsministeriet overvejer i øjeblikket, hvordan valg kan afvikles i en situation, hvor der stadig er udbredt coronasmitte i samfundet.

- Blandt andet eventuelle forholdsregler i forhold til antallet af personer på hvert valgsted og værnemidler og om det kan blive nødvendigt med tiltag, der kræver lovhjemmel, skriver ministeriet.

- Ministeriet følger situationen, og rammerne skal tilpasses efter den, lyder det.

De mulige tiltag kan også blive aktuelle, hvis der skulle blive udskrevet et folketingsvalg i utide. Det kan i givet fald finde sted med tre ugers varsel.

I Danmark er valgmaskinen dog så velsmurt, at det ikke bør give anledning til vanskeligheder at tilpasse valgsystemet til den givne situation, lyder det fra to forskere.

- Det er klart, at hvis landet er lukket helt ned, når der skal være valg, så vil vi stå i en vanskelig situation, siger professor Ulrik Kjær fra Institut for Statskundskab ved SDU.

- Men jeg anser organisationen omkring den danske stemmeafgivning for så velfungerende, at man kan sagtens kan foretage justeringer.

Der er oplagte tiltag, der ville kunne mindske den sædvanlige trængsel ved valgstederne, mener Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Hver valgaften omkring klokken 19.30 bliver der kæmpe køer ved valgstederne, så man kunne udvide åbningsstederne eller have flere valgsteder, siger han.

Mandag er der et år til næste kommunalvalg. Læs mere her:

* Kommunalvalg afholdes altid den tredje tirsdag i november hvert fjerde år. Næste gang er 16. november 2021.

* Der skal vælges nye medlemmer til de 98 byråd eller kommunalbestyrelser i de danske kommuner.

* Ved kommunalvalg kan man enten stille op for et nationalt parti eller en lokal partiliste eller som løsgænger.

* For at kunne stemme skal man være fyldt 18 år. Desuden skal man have fast bopæl i Danmark og enten være statsborger i Danmark eller et andet EU-land, Island eller Norge eller have boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

* Samtidig med kommunalvalget holdes også valg til regionsrådene i landets fem regioner.

Kilde: Borger.dk