DEBAT: Lad os få de historiske kendsgerninger på plads

Ole Lund Petersen, Stolpehøj 104, 2. tv., Gentofte

Svar til formanden for DESA, Colette Brix' indlæg i Villabyerne den 7. oktober om Arne:

Som formand for et alment boligselskab er jeg meget glad for, at mange af vores lejere nu har en mulighed for at gå nogle år før på folkepension.

Det er derfor med nogen forundring, at en formand for en erhvervssammenslutning udtaler sig om den socialdemokratiske historie samt de arbejdsmarkedsreformer, som skiftende regeringer har vedtaget.

Hun glemmer fuldstændigt historien om efterlønnen og nu Arnes mulighed for tidligere tilbagetrækning, for det var efter pres fra de borgerlige partier og Foghs overtagelse af regeringsmagten i 2001, at efterlønnen blev forringet og helt afskaffet.

I maj 2011 resulterede forhandlinger i en aftale mellem regeringen, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, på baggrund af et pres fra de borgerlige partier om helt at afskaffe efterlønnen, derfor var S med i aftalen.

Aftalen bestod af tre hoved­elementer. For det første blev aftalen fra 2006 fremrykket, så efterløns- og pensionsalderen steg hurtigere end først aftalt.

For det andet skulle efterlønnen gradvist forkortes til en periode på tre år. For det tredje forsøgte man at give efterlønnen en mere social profil ved dels at indføre en seniorførtidspension for nedslidte, dels at nedsætte efterlønsydelsen for folk med en privat pensionsopsparing på over en million kr.

Problemet er, at man de facto afskaffede efterlønnen, og realiteten er, at de med længst arbejdsliv, dårligst arbejdsmiljø og dårligst helbred samt ikke mindst kortest liv, vil have dårligst mulighed for at trække sig tilbage tidligere, hvis helbredet skulle svigte.

Der er derfor, Arnes mulighed for en tidligere tilbagetrækning nu er en ret, hvor udgangspunktet er, hvor længe man har været på arbejdsmarkedet. At en formand i et indlæg blander tidlig tilbagetrækning sammen med Covid19-restriktionerne, viser noget om den kapacitet, formanden besidder, når det handler om historiske kendsgerninger.