Præstegården er godt på vej til større make-over

Biskop Peter Fischer-Møller, fra Roskilde Stift, har besluttet, at der skal ændres i pastoratet, hvilket betyder, at Vig-Nørre Asmindrup Pastorat nedlægges som selvstændigt pastorat, og at Vig Sogn herefter skal fungere som selvstændigt pastorat.

Samtidig nedlægges Egebjerg pastorat som selvstændigt pastorat og Nr. Asmindrup Sogn lægges sammen med Egebjerg Sogn i et fælles to-sogns pastorat, som fremover hedder Egebjerg-Nr. Asmindrup Pastorat.

Formanden for menighedsrådet i Vig, Poul Erik Pedersen, siger, at ansættelsesproceduren i forbidnelse med at få en ny præst i Vig, efter Annette Bergs opsigelse, bliver speedet op, og nu bliver opslået som en tjenestemandsstilling i Vig Pastorat. Der vil fortsat være krav om, at præsten skal bo i tjenesteboligen i Vig, og så skal den kommende præst have en særlig tovholderfunktion for udviklingen af det som biskoppen omtaler som »kirken i sommerlandet.«

I forhold til Vig præstegård, der skal gennemgå en massiv renovering, så har processen fået et skub bagi, selvom det ikke kan ses.

»Præstegårdens renovering er ikke synlig endnu, men menighedsrådet har overdraget opgaven som bygherrerådgiver til Hans Birkendorf, og efterfølgende er der indbudt to arkitektfirmaer til at komme med deres bud på en løsning af renoveringen,« siger han.