Polen og Ungarn spænder ben for EU's milliardbudget

To EU-lande blokerer, at man kan komme videre med godkendelsesproces for EU-budgettet.

Polen og Ungarn vil ikke acceptere de betingelser for udbetalinger fra EU-budgettet, som EU-landene har forhandlet på plads med EU-Parlamentet.

Dermed er vejen mod en godkendelse af budgetrammen for de næste syv år, der i forvejen var forsinket, igen blokeret.

- EU-ambassadørerne kunne ikke nå til den nødvendige enighed om at sætte den skriftlige procedure i gang på grund af to medlemslandes forbehold, skriver en talsmand for det tyske EU-formandskab på Twitter.

Ambassadørerne har mandag eftermiddag haft flere afstemninger relateret til EU's næste syvårsbudget.

En afstemning om en beslutning om EU's egne indtægter, der er nødvendig for den budgetaftale, der er indgået, kunne ikke opnå den påkrævede enstemmighed.

Dermed er man tilbage "i krise", som en topdiplomat udtrykte det tidligere mandag om den forventede modstand i Ungarn og Polen.

Utilfredsheden drejer sig om en ordning, der skal sikre, at penge fra EU-budgettet kun bruges på projekter, hvor retsstatsprincipper og EU-værdier respekteres.

Men Polen og Ungarn, som begge står midt i EU-processer om problemer med retsstaten, er imod den ordning. Omvendt har flere lande krævet en meget stærk sikring af disse principper. Og det samme har EU-Parlamentet.

Polens justitsminister, Zbigniew Ziobro, siger, at det er et påskud for "radikalt at indskrænke Polens suverænitet".

Aftalen om budgetrammen for 2021 til 2027 skulle have været på plads for længst, da der udestår arbejde med at godkende og implementere den.

De aktuelle stridigheder flytter blot datoen for et køreklart budget længere ud i fremtiden. EU-formandskabet har tidligere sagt, at man ikke kan have det klar til årsskiftet. Der venter blandt andet afstemninger i alle medlemslande.

Det betyder, at utålmodigheden formentlig vil stige i de EU-lande, som virkelig har brug for milliarder til genopretning i forlængelse af coronakrisen.

EU-landene og EU-Parlamentet blev i sidste uge enige om en budgetaftale.

Den indebærer, at det budget på over 13.500 milliarder kroner, som EU-landene var blevet enige om, blev tilført omkring 100 milliarder kroner ekstra.

Disse ekstra penge vil blandt andet blive dækket af bødebetalinger i konkurrencesager.

"Substansen" af denne aftale fik opbakning fra alle lande, da EU-ambassadørerne var samlet mandag. Det bekræfter talsmanden for det tyske EU-formandskab.