DEBAT: Bæredygtig naturbeskyttelse af Øresund

Jørgen Busch, medlem af Helsingør Kommunes Øresundsudvalg

Scenen er sat for marin naturnationalpark Øresund. Natur, dyre, planteliv og biodiversitet, rekreative aktiviteter og friluftsliv og en bæredygtig udnyttelse og naturbeskyttelse af Øresund, men minder mest af alt om en ørkenvandring i manglende opbakning og politiske beslutninger i Danmark, Sverige, regionalt og lokalt.

Står det så galt til ? Et eksempel. Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har gennem Danske Naturparkers Nationalkomite været med til, at certificere Lillebælt som naturpark, og sammen med Velux og Nordea fondene og visit-organisationerne i Middelfart, Fredericia og Kolding været med til at initiere en udvikling af Lillebælt, som en naturpark.

Hvorfor sker det samme ikke for Øresund ?. Fordi natur- og friluftsorganisationerne og fonde skal vise Øresund samme velvilje, som de viser overfor Lillebælt.

Videre skal en række forudsætninger være på plads. Vi skal som samfund sikre den økologiske kvalitet, balance og gode miljøtilstand i Øresund ved råstofindvinding. Ved fiskeri og Marine Stewardship Council (MSC) krav skal være opfyldt.

Ved tilladelse til outdooridræt, rekreative aktiviteter og friluftsliv. Ved håndtering af kloak- og spildevandsudledninger. Ved godkendelse af vandområdeplaner. Ved regulering af vandscootersejlads og skibsfarten. Ved påvirkning fra Kattegat og Østersøen. International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) krav skal opfyldes.

Jeg vil rigtig gerne gøre os alle klogere så vi får afdækket udfordringerne for naturbeskyttelsen af Øresund. Løsningerne er, at inddrage FN's verdensmål og at sikre en klog og bæredygtig naturbeskyttelse af Øresund.

Jeg ser frem til at natur- og friluftsorganisationerne og fonde viser Øresund samme velvilje som de viser overfor Lillebælt. At ovennævnte forudsætninger er på plads og at der i ord og handling vises opbakning og politiske beslutninger i Danmark, Sverige, regionalt og lokalt til vores Øresund.