Baggrund: Skarp kritik fra historiens vogter

Slots- og Kulturstyrelsen tordner mod arkitekturen i 2. etape af seniorbofællesskabet i Fredensborg. Det er ude af proportioner med det historiske miljø, lyder det i høringssvar.

Byggeriet af seniorboliger i en randbebyggelse i tre etager for enden af Slotsgade vil have store konsekvenser for det særlige historiske miljø omkring Kongevejen, rundkørslen, Slotsgade og slotskomplekset.