Längerich takker borgerne for corona-indsats

For tre uger siden var Allerød den kommune i Nordsjælland med flest covid-smittede borgere. På det tidspunkt var der 34 smittetilfælde inden for en uge og en incidensfaktor på 133. Det gav panderynker hos borgmester Karsten Längerich.

- Ærlig talt var det forventeligt, at smitten også ville ramme Allerød. Vi så jo, at alle andre kommuner omkring os blev ramt, men at vi skulle toppe i Nordsjælland på det tidspunkt bekymrede mig en hel del, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

Heldigvis har antallet af nysmittede borgere været faldende igennem de seneste par uger. Aktuelt er Allerød Kommune nede på fem smittetilfælde over den seneste uge og dermed en incidens på 20 smittede pr. 100.000 borgere. Den seneste tids udvikling glæder Karsten Längerich.

- Alle borgere i Allerød Kommune har gjort en ekstra indsats i løbet af de seneste uger. Det vil jeg gerne sige tak for. Jeg er klar over, at der er mange der giver afkald på meget i øjeblikket. Det er ærgerligt, men desværre nødvendigt. Men nu har vi vist, at vi kan få bugt med smittekæderne i

vores stærke fællesskaber. Det er jeg stolt af og det vil jeg gerne takke borgerne i Allerød for, siger han.

Som følge af de høje smittetiltal i slutningen af september måned indførte Styrelsen for Patientsikkerhed besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre, og Social- og Indenrigsministeriet gjorde det samme på kommunens botilbud. På trods af det faldende incidenstal er besøgsrestriktionerne endnu ikke ophævet.

- Vi er i daglig kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og vi taler dagligt om besøgsrestriktionerne. Styrelsen er fuldt ud klar over, at restriktionerne skal ophæves, så snart det er forsvarligt. De ved godt, at det har stor betydning for såvel beboere som pårørende. Desværre findes det ikke forsvarligt at ophæve dem endnu, men jeg håber, at det snart kommer.

bjørkman