Veganerpartiet fremlægger program uden politik på flere hylder

Konventionelt dyrelandbrug skal nedlægges, men beregningerne på hvordan udestår fortsat.

Veganerpartiet er blevet kritiseret for at være et enkeltsagsparti, men fremlægger nu et idéprogram på over 60 sider med partiets holdning til blandt andet landbrug, dyrerettigheder, miljø, sundhed og økonomi.

Overordnet ønsker partiet et opgør med at drive forretning på naturens og dyrenes bekostning.

Partiet vil sætte prisen op på ressourcer, der forurener, mens partiet vil sætte prisen ned på bæredygtige ressourcer.

- Vi vil lukke det konventionelle dyrelandbrug, fordi det er helt horrible forhold, som dyrene lever under. Landbruget står for 30 procent af udledning af CO2, og landbruget er direkte skyld i den faldende biodiversitet og miljøskader, siger politisk ordfører Lisel Vad Olsson.

Da partiet i september holdt sit første pressemøde efter at være blevet opstillingsberettiget udestod svar på en del spørgsmål. Blandt andet hvor pengene til at lukke det konventionelle dyrelandbrug skal komme fra.

Det nøjagtige regnskab lader dog forsat vente på sig.

- Vi skal selvfølgelig have lavet en masse beregninger, vi udkommer med et landbrugsudspil om et par måneder, siger Lise Vad Olsson.

Men selv om der ikke er beregninger, er der en overordnet finansieringskilde.

- Alle de penge, som i forvejen bliver betalt via skatten til landbruget, skal øremærkes den grønne omstilling. Det handler om, at de penge, landbruget allerede modtager, skal bruges til at finansiere den grønne omstilling i landbruget, siger hun.

Endnu mangler der dog at blive formuleret en del politik på andre områder.

- Vi vil stille og roligt få formuleret holdninger på andre spørgsmål. Men først og fremmest er det vigtigt at gøre op med fordommene om Veganerpartiet og den animalske produktion, og hvordan naturen står til i Danmark, siger hun.

Et aktuelt emne er kompensation til minkavlerne, som er ved at aflive deres dyr grundet coronavirus. Partiet vil ikke udbetale kompensation, hvis det går til banklån, men vil gerne hjælpe avlerne med at overgå til en anden produktion som hamp.

I idéprogrammet er der nævnt en afgift på CO2 og produkter, der forurener. Partiet har dog endnu ikke lagt sig fast på, hvad afgiften på en liter benzin skal stige med.

Ligeledes har partiet heller ikke lagt sig fast på, hvad prisen skal være på udledning af et ton drivhusgas.

- Vores politik baserer sig på, hvad forskerne konkluderer, hvad der er nødvendigt at gøre. Så må vi forhandle os frem til, hvordan vi får opfyldt forskernes mål. Men det er rigtig vigtigt, at vores mål er det samme som forskernes, siger hun.

Partiet vil blandt andet gøre usund mad dyrere, servere helbredsfremmende mad på hospitaler, forbyde fyrværkeri af dyrehensyn og indføre fristeder til dyr for besøgendes berøring i klappe-zoos.

Partiet hælder til en rød statsministerkandidat, fordi de lige nu er grønnest.

I den seneste meningsmåling fra Voxmeter for Ritzau står Veganerpartiet til at få 0,6 procent af stemmerne.

Spærregrænsen er 2,0 procent.

Veganerpartiets ideprogram