Politiets vurdering: Bandekonflikt ulmer i boligkvarter

Bandekonflikten i Køge ulmer stadig. Sådan lød vurderingen fra flere politifolk med særlig indsigt i bandemiljøet, da de i denne uge afgav vidneforklaringer under en retssag i Retten i Roskilde.

Sagen handlede om våbenbesiddelse og bandetilhørsforhold, men en række af vidneforklaringerne gav også et mere detaljeret billede af bandesituationen i Køge, end politiet hidtil har villet bekræfte.

Brothas

Et af vidnerne arbejder i den afdeling hos Midt- og Vestsjællands Politi, som beskæftiger sig med monitoreringen af bandemedlemmer og -konflikter. Hun fortalte om en konflikt, hvor en gruppe af personer med tilknytning til Karlemoseparken i Køge, efter politiets vurdering, har dannet en lokal afdeling af Nørrebro-banden Brothas.

- Køge er delt op i områder i forhold til forskellige grupperinger. Brothas holder til i og udspringer fra Karlemosen. Vi har tidligere set, at der foregår vagtvirksomhed i deres område, sagde politiassistenten.

Den anden part i konflikten består af en personkreds, der har tilknytningen til boligområdet Ellemarken i Køge, mener politiet. I januar brød konflikten ud i flere skudepisoder. Den 21. januar skete et angreb på Karlemosevej, hvor en 17-årig ung mand fra Greve blev skudt i ryggen, mens han sad i en bil sammen med flere andre.

Politiet har rejst tiltale mod fire mænd for drabsforsøg og våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder for skyderiet.

- Der er lokal konflikt mellem Karlemosen og Ellemarken, hvor der er sket alvorlige hændelser i januar, som stadig ikke er afsluttet. Der er stadig et modsætningsforhold mellem de to boligområder, sagde politiassistenten, da hun vidnede i retten.

Der er endnu ingen sigtede for skudepisoden ugen efter, den 28. januar i Ellemarken, hvor en 31-årig mand og en 26-årig mand blev ramt af adskillige skud.

Ellemarken og NNV

Mens politiet er af den opfattelse, at grupperingen fra Karlemosen er formaliserede medlemmer af Brothas, er man ikke sikker på tilhørsforholdet for grupperingen fra Ellemarken. Politiet vurderer dog, at der er et forhold til Københavnerbanden NNV.

- Nogle af dem fra Ellemarken har nogle venskaber og personlige relationer til NNV. Der er en form for alliance, som vi ikke kan vurdere styrken af, forklarede politiassistenten.

- Man har et venskab med nogle medlemmer hos NNV, som også er blevet set i Køge. Men vi har ikke dokumentation for, at NNV er en aktiv del af konflikten i Køge, sagde politiassistenten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Potentiel dødstrussel

Politiet vurderer, at selv om der er fredeligt lige nu, er konflikten dermed ikke nødvendigvis afsluttet.

- I dag er der mere stille, men vi vurderer, at konflikten ikke er afsluttet endnu. Det er to boligområdet og personer, som er i konflikt med hinanden. Der er stadig noget uafsluttet og noget hævn mellem personer. I Køge er det en enkelt person, som står i vejen for at der bliver fred, lød det fra politiassistenten.

Denne person er den 31-årige mand, som blev ramt af otte skud og såret alvorligt i januar. Blandt andet blev han skudt i hovedet og i ryggen, men selv om han har ligget i koma i en periode, har han overlevet. Manden var leder af den tidligere Ellemarken-bande Black Cobra i begyndelsen af 2010'erne, og vurderes igen til at have en ledende rolle i Ellemarken-grupperingen. Ifølge politikvindens vidneforklaring hænger der stadig en dødstrussel over mandens hoved, når han kommer på gaden igen.

Manden afsoner en behandlingsdom, men han har udgang, fremgik det ligeledes af retssagen.

Politikvinden fortæller også, at de har en ide om, hvem der har affyret skuddene på Karlemosevej den 21. januar, men af hensyn til den verserende efterforskning ønsker hun ikke at svare på flere spørgsmål i retten om det.

Vokset op sammen

Under retssagen vidnede også en politimand fra politiets særlige bandeenhed. Han gav nogle mere generelle betragtninger af bandernes adfærd.

- Mange af bandegrupperingerne har et tilhørsforhold til et bestemt område. Mange af dem er vokset op i det område og hænger ud der, sagde politimanden, der er ansat i efterretnings- og analyseenheden i Særlig Efterforskning Øst med speciale i rocker- og bandemiljøer og kriminelle netværk.

Registreringen af bandemedlemmer sker ud fra nogle helt særlige kriterier og efterforskningsmetoder, som er fastsat af Rigspolitiet.

- Det drejer sig blandt andet om, hvem de færdes med, hvor ofte de træffes med dem, hvilke områder, de træffes i og på hvilke tidspunkter, sagde politimanden fra Særlig Efterforskning Øst, der er organiseret under Københavns Politi.

Det er også ud fra disse særlige efterforskningsmetoder, at politiet har registreret en 34-årig mand fra Køge som leder af Brothas i Køge, eller i hvert fald som havende en ledende rolle, fremgik det ar retssagen.

- Det er vores vurdering, at han har er en ledende rolle i Køge, sagde politimanden.

Personsammenfald med gamle dage

Anklageren i sagen, Tomas Hugger, der er ansat som senioranklager i Særlig Efterforskning Øst, kom også ind på den generelle bandesituation i sin procedure under retssagen.

Han pegede på, at der er personsammenfald mellem konflikten mellem Bloodz og Black Cobra i Køge i 2010-2013, og konflikten mellem Karlemosen og Ellemarken i dag.

- I gamle dage hed det Black Cobra i Ellemarken og Bloodz i Karlemosen, men det er de samme personer. Der er nogle grupper af personer, som er en sammentømret fast gruppe. Dette er en gruppe af gode gamle venner, der er vokset op sammen, der hænger ud sammen og holder sammen, sagde Tomas Hugger, der i 2013 selv var anklager i sagen i Retten i Roskilde mod den i dag 31-årige mand, der blev skudt den 28. januar.

Vidner: Ingen Brothas i Køge

Under retssagen i denne uge vidnede også flere unge mænd, som politiet har registreret som medlemmer af Brothas i Køge.

Men det afviste de alle som én.

- Jeg mener ikke, at der er Brothas i Køge. Jeg bor der, jeg kender alle, så nej, sagde et af vidnerne.

Retssagen i denne uge endte med, at en 32-årig mand blev idømt 3 år og 6 måneder for besiddelse af en pistol. Retten i Roskilde mente ikke, at det var bevist, at han var medlem af Brothas, og han blev derfor frikendt for påstanden om, at våbenbesiddelsen var sket som et led i en bandekonflikt.