Et sundt børneliv for alle: Ser nærmere på overvægt hos børn

Hvordan kan kommuner, lokalsamfund og familier sammen skabe gode rammer for et sundt børneliv og dermed sikre, at børnene får et godt afsæt i livet uden overvægt?

Det skal et nyt fem-årigt projekt støttet af Nordea-fonden forsøge at give svar på.

Under overskriften "Børneliv i sund balance" skal Aalborg, Frederikssund og Albertslund kommuner, i samarbejde med Kommunernes Landsforenings center for forebyggelse, i praksis arbejde med at fremme en sund vægtudvikling hos børn i alderen 0-10 år, som er bosat i udvalgte lokalsamfund.

Målet er, at alle relevante voksne i lokalsamfundet - herunder forældre, sundhedspleje, dagtilbud, skole og lokale idrætsforeninger - arbejder sammen og tager fælles ansvar for at styrke sundheden og trivslen hos de lokale børn.

Projektet, der løber over fem år og støttes af Nordea-fonden med 22,7 millioner kroner, bygger på bedste viden og erfaringer fra ind- og udland. Særligt erfaringer fra Amsterdam, hvor det netop igennem indsatser, der styrker lokalsamfundet, er lykkedes at reducere andelen af børn med overvægt i udsatte boligområder.

I Danmark er der en betydelig ulighed i sundhed. For børn betyder det, at der er store forskelle i livsstil og i sundhedsudfordringer afhængig af forældrenes uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gælder fx i forhold til overvægt, usunde madvaner, fysisk inaktivitet og deltagelse i foreningslivet.

- En god trivsel og sundhed i barndommen er afgørende for børns muligheder for at lære, udvikle sig og klare sig godt. Desværre er der en stor ulighed i sundhed, og nogle familier når vi ikke nær så godt med den nuværende indsats. Vi vil gerne være med til at tænke nyt og bidrage til, at børns sundhed ikke er påvirket af, hvor de vokser op, siger Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune.

Projektet skal styrke kommunale og civile aktører i lokalområderne til at stå sammen om at fremme fællesskab og trivsel, sunde madvaner og fysisk aktivitet.