DEBAT: En venlig replik til Daniel E. Hansen om skolestrukturen

Keld Stattau går i rette med formanden for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansens (V) udtalelser i artiklen: K og L: Dispensation kunne have gjort skolesammenlægninger unødvendige. (Rudersdal Avis 15. januar)

Lokallisten har en stærk tro på, at kvalitet, engagement og resultater bedre skabes og udvikles tæt på borgere i lokalområdet og brugerne i de enkelte institutioner. Ikke dermed totalt løsrevet fra fælles kommunale forpligtelser og målsætninger, men med stor lokal mulighed for at sætte egen dagsorden for hvordan mål og resultater nås. Det matcher også bedre med Rudersdals "DNA" med flere mindre lokale bysamfund, hvor skolerne er et væsentligt omdrejningspunkt. Og derfor sloges Lokallisten for at bevare den enkelte skole i lokalområderne og med deres fulde selvstændighed. Muligheden var der, men viljen var ikke til stede.

Sidste uges Rudersdals Avis bragte en stor artikel om den nu vedtagne skolestruktur i kommunen - med baggrund i den dispensation som Gentofte Kommune har fået til ikke at skulle opdele kommunen i skoledistrikter. Lokallistens Trine Dybkjær ærgrer sig over, at Rudersdal ikke valgte at gå samme vej, så skolestrukturdebatten kunne være landet anderledes og ikke mindst i tråd med de massive forældreønsker, der var for at bevare skolernes selvstændighed.

I artiklen afviser Daniel E. Hansen, at denne dispensationsmulighed ville have løst noget som helst i Rudersdal. Det lyder mærkeligt, når et af hovedargumenterne i hele skolestrukturdebatten netop var, at Rudersdal havde mistet den dispensation, man havde haft i en treårig periode - og angiveligt ikke kunne forvente at få forlænget.

Daniel E. Hansen argumenterer med, at forældre med de nye sammenlagte skoler vil have større sikkerhed for, hvilken skole deres børn hører til. Men det handler jo om, hvor sikre forældre kan være på hvilken "matrikel" deres barn kan starte i børnehaveklasse. Denne "matrikelsikkerhed" havde været nøjagtig lige så høj i en struktur med flydende skoledistrikter, og selvstændige skoler på hver matrikel - og det er jo det, der er sagens kerne. De flydende distrikter kunne også generelt have understøttet behovet for en robust klassedannelse.

Daniel E. Hansen er videre citeret for, at en samling og styrkelse af udskolingen var afhængig af skolesammenlægningerne. Men det er (heller) ikke korrekt. Fælles distrikter , som Gentofte nu har fået, giver absolut ingen lovmæssig hindring for, om man kan samle udskolingsforløb i en kommune på færre skoler - og dermed også give mulighed for arealreduktioner, som tidligere budgetaftaler har rummet.

Kvalitet kan vurderes på mange måder. Daniel E. Hansen og Venstre, definerer åbenbart kvalitet som større enhender, administrative koncentrationer og øget central styring Lokallisten peger på en anden retning. Det er et politisk valg - så derfor er det ikke OK, at Daniel E. Hansen forsøger at italesætte skolestrukturbeslutning som "nødvendighedens lov".

Skolestrukturen er vedtaget af et flertal, som ville en anden vej end den Lokallisten synes, man skulle have valgt. Lokallisten samarbejder naturligvis fortsat gerne for, at skolerne får de bedste muligheder for udvikle sig på et så godt fagligt og økonomisk grundlag som muligt, men siger dog fra, hvis dagsordenen peger på øget centralisering med pædagogisk og administrativ styring af skolerne.