10 taler om bymidte og flytning af bibliotek

Alle navne i den 10 m/k store arbejdsgruppe, som byrådet har bedt om, senest 1. juni 2020 komme med forslag til, hvordan en biblioteksflytning kan indgå som redning og kulturel udvikling af Korsør bymidte, er nu kendt.

Gruppen præsenterede sig for hinanden, fremgår det af referatet af første møde, som Sjællandske har fået adgang til.

Der var afbud fra den af byrådet udpegede udenbys kulturperson Charlotte Bagger Brandt, der tilbage i 2012 var projektleder i udviklingen Køges nye oplevelsesrum Urban Play i del af Køge Havn. Der var også afbud fra Charlotte Bagger Brandt, der er den ene af fire Korsør-borgere, som er udpeget af forvaltningen. De øvrige tre er Mads Kofoed, Henrik Bach og Bente Larsen.

Byrådet har udpeget formand for Korsør Erhvervsforening Jacob Stryhn, mens Korsør Lokalråd har udpeget Anders Høst. Flemming Corvinius er udpeget af Halsskov Lokalråd. Herudover deltager chef for bibliotekerne Johan Otte og byplanarkitekt Ole Lund Sørensen.

Penille Andersen og Finn Vedel Pedersen fra kommunen deltager ikke i selve arbejdsgruppen, men hjælper den med det praktiske arbejde.

Præsentation og tanker

I referatet har deltagerne i arbejdet med at forme en ny indholdsfremtid for Korsør præsenteret deres tanker kort.

Mads Kofoed: Tilflytter, bor på Halsskov. Vil gerne engagere sig i lokalsamfundet. Ønsker mere kultur-byliv. Tror ikke, at kommunen kan drive det. Det skal vokse ud af et lokalt engagement.

Anders Høst: Har baggrund som medlem af Korsør Lokalråd, Korsør Bykontor og brugerrådet i kulturhuset. Han synes, det virker rodet med flere parallele dialoger om samme emne.

Johan Otte: Leder af bibliotekerne. Synes, at der er et potentiale i Korsør, som ikke er forløst. Kulturtilbuddene er ikke prangende. Han er ikke optaget af, hvor biblioteket ligger - snarere hvad det kan. Ønsker høje ambitioner for dette projekt.

Jakob Stryhn: Er tilflytter. Har boet her i tre år, formand for Korsør Erhvervsforening. Han ser masser af muligheder for byen. Erhvervsforeningen har gjort sig tanker om udviklingen. Han oplever et stærkt lokalt engagement.

Henrik Bach: Er helt lokal og med et stort engagement i lokallivet. Med til at starte kulturhuset, lokalradioen og har været involveret i biografen. Vil gerne være med til at løfte byen og kommunen op.

Bente Larsen: Er tilflytter og uddannet kulturhistoriker med særlig viden om »stedspecifik lydfortælling«. Fungerer som ekstern lektor og selvstændig rådgiver. Tidligere højskoleleder. Hun savner åndehuller i byen, hvor kulturen kan trives.

Flemming Corvinius: Repræsenterer Halsskov Lokalråd. Mener, at der er et bredt og rigt kulturudbud, men savner koordinering og dialog. Det kræver vilje til samarbejde. Vil gerne være med til at opfinde byens nye DNA.

Ole Lund Sørensen: Byplanarkitekt ansat i daværende Korsør Kommune i 90'erne, hvor der skete meget med byen. Og siden 2011 i Slagelse Kommune, hvor han har været involveret i mange Korsørprojekter. Han synes, at Korsør har meget potentiale, der måske kan udnyttes bedre.

Færre på biblioteket

Korsør Bibliotek har på fem år tabt 35 procent af sine besøgende . I 2013 kiggede 85.123 borgere ind i bøgernes verden, mens besøgstallet i 2018 var faldet til 55.184. Derfor vurderede kommunens administration, at der vil være en synergi i at flytte bibliotek og borgerservicefunktionerne de 300 meter og ind i Korsør Kulturhus.

Men foreløbig er flytteplanerne endt i en arbejdsgruppen med fokus på udviklingen af Korsør bymidte.