Jernbanen mellem Roskilde og Holbæk skal elektrificeres: Sådan påvirkes togtrafikken

Lejre/Tølløse: Jernebanen mellem Roskilde og Holbæk skal elektrificeres, mens et nyt signalsystem også skal installeres. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Arbejdet sættes i gang nu og er så omfattende, at strækningen vil være totalt spærret i 15 dage omkring påske, hvor der i stedet indsættes togbusser.

Elektrificeringen og det nye signalsystem vil ifølge den statslige styrelse sikre et betragteligt løft til strækningen mellem Roskilde og Holbæk og senere hele vejen til Kalundborg. Strækningen, der tæller Lejre Station, Hvalsø Station og Tølløse Station bliver dermed en del af Danmarks nye elektriske jernbanenet.

- Elektrificeringen giver en lang række fordele for både passagererne og for dem der bor og færdes ved jernbanen. Elektrificeringen er til gavn for miljøet, fordi el-tog udleder langt mindre CO2 end dieseldrevne tog, støjer mindre og giver et bedre miljø ved stationerne og langs banen. Derudover giver el-togene mulighed for at køre med højere gennemsnitshastighed, hvilket giver bedre mulighed for at holde køreplanen. Når det nye signalsystem kommer, vil det også give flere til til tiden, fordi vi får udryddet en stor del af de signalfejl, de gamle systemer giver i dag, siger Jette Aagaard, projektdirektør for Elektrificeringsprogrammet i Banedanmark, i en pressemeddelsle.

Det første der sker er, at strækningen skal gøres klar til elektrificeringen.

- Vi begynder at gøre banen klar til elektrificeringen fra årsskiftet. Det gør vi for at sikre, at der er plads til det nye kørestrømsanlæg både langs banen og under broerne, siger Jette Aagaard.

Bevoksning skal fældes

Konkret betyder det, at Banedanmark i januar begynder at fælde bevoksning, der står for tæt på jernbanen. Det er primært træer og buske på Banedanmarks egne arealer. I marts måned går Banedanmark så i gang med arbejdet på de første broer og i sporet, hvor der behov for at ombygge eller nedlægge fire broer - primært gangbroer - og for at sænke sporet under fem broer.

Efterfølgende går styrelsen i gang med at forgrave hullerne til fundamenterne til de nye kørestrømsmaster. Det foregår med en kæmpe skinnekørende støvsuger, der forsigtigt fjerner jorden, så vigtige kabler langs jernbanen ikke ødelægges. I slutningen af året begynder Banedanmark at sætte selve kørestrømsmasterne op mellem Roskilde og Holbæk. I 2021 hænges køreledningerne til det nye anlæg op.

Arbejderne med de fem sporsænkninger i foråret er så omfattende, at de påvirker togtrafikken på strækningen. Der vil således være totalspærret mellem Roskilde og Holbæk i 15 dage omkring påske, hvor der i stedet indsættes togbusser.

Banedanmark forventer at være færdig med elektrificeringen mellem Roskilde og Holbæk i efteråret 2021.

Forventet tidsplan for elektrificering og nye signaler:

2020-2021: Rydning af bevoksning langs strækningen

2020: Sporsænkninger

2020 - 2021: Sporsænkninger og arbejder på broer

2020 -2021: Banedanmark bygger det nye kørestrømsanlæg