Mere fællesskab og frivillighed

DAB's Aktive fællesskaber har, i samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Sønderpark, foretaget en undersøgelse om frivillighed og fællesskab, blandt beboerne i boligafdelingens 400 boliger, hvor man har talt med 85 beboere.

Man fandt ud af, at der er grundlag for at gøre mere for fællesskabet i afdelingen, og at 21 procent af de adspurgte beboere er interesseret i at blive frivillig i lokalområdet.

På baggrund af den viden undersøgelsen har givet, kickstartes nye fællesskaber og aktiviteter med en nytårskur i beboerhuset onsdag den 22. januar fra klokken 18-20.

Ved nytårskuren nedsættes aktivitetsudvalg og handlingsplaner for det næste halve år.

- Jeg er rigtig glad for at høre, at så mange ønsker at tage aktiv del i boligafdelingen. Fællesskabet i en afdeling er vigtig. Det at lære sine naboer bedre at kende, løser mange sociale udfordringer. Det er let at have forestillinger om andre, når man ikke kender hinanden. Når man mødes, til eksempelvis fællesspisning, lærer man nye mennesker at kende, man udvider sin horisont og føler også mere ejerskab for sin afdeling, udtaler Sabawon Ghazi, bestyrelsesformand i Sønderpark.

Kaffeklubber

Måder at være frivillig i boligafdelingen på kan eksempelvis være ved at arrangere en kaffeklub, hvor man som naboer besøger hinanden på skift eller stå for en syklub, hvor man kan lære fra sig.

Ønsket om øget fællesskab stopper dog ikke ved boligafdelingens hæk.

Flere er interesseret i at blive frivillig i de lokale organisationer og foreninger.

- Alting begynder med en interesse. I samarbejde med DAB's Aktive fællesskaber, vil vi i Sønderpark arbejde aktivt med at gøre vejen til fællesskab og frivillighed meget kortere, udtaler Sabawon Ghazi.

Aktive fællesskaber er en indsats i Dansk almennyttigt Boligselskab, der understøtter aktiviteter og fællesskaber i DAB-administrerede boligafdelinger.

Sønderpark er en del af Ringsted Almene Boligselskab, som administreres af DAB.