Vi vil sætte Rudersdal i førertrøjen for den grønne omstilling

Randi Mondorf (V) og Court Møller (R)

Grøn omstilling og bæredygtig udvikling bliver det strategiske tema for erhvervsudviklingen i Rudersdal kommune i 2020.

Klimalov, klimaplan, mål om 70% reduktion af CO2 i 2030 er ambitioner, vi dagligt ser i medierne, skal vi leve op til dem, skal vi i gang nu. Den grønne omstilling og de partnerskaber, der skal til for at rykke, forventes også at blive et stort tema på det kommende World Economic Forum i Davos.

Vi vil være en del af den indsats. Rudersdal har mange virksomheder, som både kan og vil. De arbejder med at finde fremtidens løsninger på verdens problemer. Strategien passer fint med kommunens Klima- og Energipolitik, hvor der fokuseres på ressourceeffektive virksomheder og nye grønne forretningsmodeller.

Danmark er ikke længere alene på den grønne bane, men vi har en klar førerstilling, eksempelvis på grøn energi. Vi får kamp til stregen om vores position, den kamp vil vi gerne i Rudersdal melde os ind i. Vi har en række virksomheder, med meget kompetente bud på og muligheder for at være medspillere i den grønne omstilling. De kan bidrage til at gøre Danmark til en førernation på dette område. F.eks. Chr. Hansen, som netop er kåret som årets grønne virksomhed. De og et par andre virksomheder efterspørger muligheden for at sende deres overskudsvarme fra produktionen ud i fjernvarmesystemet, men støder på afgifter og lovregulering.

Det kan også være Birkerød virksomheden SiccaDania, der eksempelvis kan omdanne spildevand fra whiskeyproduktion til tørrede proteiner til fødevareindustrien.

Vi vil gerne bidrage med at give dem de bedste betingelser for at udvikle og sælge de grønne løsninger.

Hvad er vigtigt i den grønne omstilling?

Et rigt forskermiljø er helt afgørende og det har vi meget tæt på os i Rudersdal. Nærheden til DTU, med sit internationale og dygtige forskermiljø, er helt afgørende for et potent udviklingsmiljø. Samarbejdet og den udvikling, der sker i trekanten mellem virksomhed, forskning og politiske rammer udgør kraften i den grønne omstilling.

Netop på den kombination ser vi en mere intensiv konkurrence fra udlandet. Der er lande og regioner, hvor man har meget stærke forskningsmiljøer, hvor man er begyndt at få øjnene op for, at gunstige vilkår og de rette partnerskaber er en vej til at fremme virksomhedernes udvikling af grønne løsninger. Man har øje for det store forretningspotentiale, der ligger der.

Jeg har mødt mange virksomheder med et stort behov for international arbejdskraft til højt specialiserede opgaver, siger Randi Mondorf, der er formand for Erhvervsudvalget. De har derfor også behov for at kunne huse internationale eksperter og projektmedarbejdere i en kortere periode, og der kan vi måske assistere som kommune.

Det handler også om den grønne tænkning, supplerer Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget. Hvordan kan virksomhedens affald og restprodukter blive en ressource i den grønne omstilling? Hvordan kan energiforbruget minimeres og evt. overskydende energi sælges videre?

Hvordan skal arbejdet foregå ?

I Rudersdal har vi valgt at nedsætte et virksomhedspanel, bestående af virksomheder, der på en eller anden måde bidrager med viden og produkter indenfor den grønne omstilling. Det er en udfordrende dialog, hvor vi som politikere får stillet skarpt på hvilke behov vores virksomheder har og hvordan vi kan støtte dem og være en relevant sparringspartner for dem. Virksomhedspanelet ledes af borgmester Jens Ive og Randi Mondorf og Court Møller er med som udvalgsformænd, for de områder, der har ansvar for klima, miljø og erhvervsliv.

Den involverende måde, vi har valgt at arbejde på, ligger helt i tråd med regeringens forslag om klimapartnerskaber med erhvervslivet.