Mængden af afdragsfrie-lån er skrumpet i konverteringsbølgen

I 2019 var det på mode at få fast rente og at afdrage på sit nye lån, viser lånestatistik.

Stribevis af boligejere har i 2019 valgt at opsige deres boliglån og få et nyt. Og med den udskiftning er antallet af afdragsfrie lån også faldet.

Det viser tal fra Finans Danmark, der er kommet fredag. Finans Danmark, der er finansinstitutternes brancheorganisation, har færdiggjort optællingen af, hvor mange lån der blev opsagt og optaget i 2019.

I alt blev der udstedt nye lån for 909 milliarder kroner. Det er det højeste beløb nogensinde. Det er dog ikke det samme som, at boligejernes gæld er vokset med det beløb. Tværtimod.

En stor del af de nye lån udgøres af boligejere og andre, der har opsagt deres lån, fordi de kunne få et nyt med en lavere rente eller på anden måde med bedre vilkår.

Og mange af dem er begyndt at afdrage. Ifølge cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre er andelen af afdragsfrie boliglån gået fra 46 til 44 procent på et år.

Ifølge Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmann er der tale om den laveste andel af afdragsfrie lån i 12 år. I alt er der cirka 33.000 færre afdragsfrie realkreditlån ved udgangen af 2019 end 12 måneder tidligere.

- Det er ikke længere populært at have gæld til langt op over skorstenen, siger hun.

Den store appetit på at skifte lån skyldes, at renten i 2019 har udviklet sig som en limbodans - længere og længere ned. Det har sænket boligejernes løbende udgifter til boligen.

Ifølge Jeppe Juul Borre er der dog på ingen måde tale om et risikabelt foretagende. Kigger man på den type af lån, der er omlagt til, tyder noget faktisk på det modsatte, mener han:

- Den stigende udlånsvækst er i altovervejende grad drevet af lån med livrem og seler, skriver han i en analyse af tallene.

- De fastforrentede lån står i dag for knap 47 procent af boligejernes lån mod godt 42 procent for et år siden, mens de variabelt forrentede lån omvendt er skrumpet ind til 53 procent fra 58 procent.

- Det bidrager til større robusthed på boligmarkedet og den generelle finansielle stabilitet.

Han peger på, at der også er blevet afdraget mere på boliglånene i 2019. I kroner og øre er der afdraget 38,5 milliarder kroner i 2019. Det er 2,8 milliarder mere end sidste år.

Det skyldes dels de flere lån med afdrag, men også at renten er faldet. For mange har det ikke ændret ved ydelsen - altså det man betaler banken hver måned.

Men det har ændret ved det, boligejernes penge går til. Når man betaler mindre i renter, udgør afdraget en større del af ydelsen end tidligere.