Stor interesse for børnehaveplaner på friskole

Omkring 60 interesserede havde trodset slagregn og EM-håndbold i fjerneren for at begive sig hen i 0. klasse på Nr. Asmindrup Friskole for at høre om tankerne bag etableringen af en børnehave på friskolen.

En aften som forældrene i initiativgruppen og skolebestyrelsen havde inviteret til, for at finde ud af om der er et reelt grundlag for at arbejde videreplanerne.

- Det er jo noget vi har arbejdet med siden august, hvor jeg kontaktede Maja Bovin og Dennis Høilund, som jeg vidste havde forsøgt at starte en skovbørnehave. Det var heldigvis med på en runde mere, og siden har vi arbejdet med at udvikle ideen, fortæller Mette Møller Olsen.

Arbejdsgruppen blev til »Børnehaven Spiren«, som allerede nu har 31 forhåndstilkendegivelser fra forældre, som ønsker deres børn indskrevet.

Målet med aftenens informationsmøde var ligeledes af få afstemt forventningerne, og få flere frivillige til at melde sig under fanerne.

Mens nogle af deltagerne allerede havde tilkendegivet støtten til projektet, var andre mere skeptiske.

- Jeg vil gerne vide mere om financieringen og om friskolen overhovedet kan og bør rumme en børnehave, uddybede en af deltagerne, Brian Gjesing.

- Jeg er her for at høre mere om projektet, men jeg har haft barn i Lilleborg i Vig, og der skal meget til at vælte dem af pinden, vurderede Pia Nielsen, der havde taget familiens yngste med i barnevognen.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt torsdag