Bogø By og Askeby søger fond

Bogø By og Askeby er to af de 214 småbyer i Danmark, der har søgt om at få del i de 60 mio. kr, som skal fremme det gode liv i mindre bysamfund.

På Sjælland er i alt 31 småbyer med.

Det er Nordea-fonden, der udlodder pengene, der kan gå til bysamfund med under 5.000 indbyggere.

- Er der én ting, der står klart i forbindelse med denne krise, så er det, at danskerne vil fællesskabet, siger Henrik Lehmann Andersen, der er direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

- Det er lykkedes i småbyerne at samle kræfterne hver for sig på trods af omstændighederne og bidrage med en mangfoldig buket af idéer til, hvordan vi kan mødes og være sammen om nye aktiviteter, tilføjer han.

I alt har Nordea-fonden modtaget 231 forslag, så fra nogle småbyer er der altså kommet mere end et forslag.

Udendørs fællesrum

En af de helt store tendenser blandt de 231 ansøgninger er ønsket om at skabe udendørs fællesrum. Det kan både handle om sheltere, bålpladser, byrum, aktivitetspladser og egentlige lokale forsamlingspladser.

En anden tendens peger i retning mod opgraderinger og udvidelser af eksisterende rum i byen som f.eks. multihuse, forsamlingshuse og skoler som hjemsted for lokale fællesaktiviteter.

Om det er coronakrisen, der har inspireret til udendørs motion, vides ikke. Men en tredje tydelig tendens er ønsket om at etablere mulighed for padeltennis, petanque, kajak og fitness.

Desuden er legepladser og forsamlingshuse godt repræsenteret blandt forslagene.