Forslag om 70 boliger

Bygherre ønsker at opføre rækkehuse ved Mariagårdsvej, Hanehoved

LOKALPLAN Midt i parcelhuskvarteret syd for Hanehovedvej ligger en ubebygget grund, som en bygherre har kig på.

Der er lavet et projekt for opførelse af ca. 70 nye boliger. I den forbindelse vil et lokalplanforslag snart komme i høring.

Det skal først lige omkring Halsnæs Byråd på mødet 14. maj.

Boligerne bliver i størrelsen fra ca. 65 til 95 kvm., som passer godt til målgruppen, som er 50-60+.

Boligerne opføres i to gange to boliggrupper/længer, som ligger i forlængelse af hinanden i retningen nord-syd (se tegning).

Den trampesti gennem området, som i dag forbinder de to dele af Mariagårdsvej, erstattes af en ny offentlig stiforbindelse gennem det bebyggede område.

Projektet skal indeholde et fælleshus med overnatningsfaciliteter for gæster og mulighed for carport ved hver bolig.

Vejadgangen til de nye boliger bliver direkte fra Hanehovedvej, således at hverken Mariagårdsvej eller de øvrige mindre veje vil blive belastes af trafik til og fra det nye område.

Projektet vil afslutte den oprindelige første udbygningsfase på Hanehoved, som blev indledt sidst i 1960'erne.

På grund af situationen med corona/covid-19 har der ikke været afholdt informationsmøde om projektet for de berørte borgere i området.

Efter behandling af lokalforslaget i Halsnæs Byråd, vil det bliver sendt i otte ugers offentlig høring.