Erhvervslivet frygter at skovaftale koster arbejdspladser

Når der bliver færre skove at fælde træer i kommercielt, vil det gå ud over savværkerne, mener Dansk Industri.

Det kan komme til at koste arbejdspladser, når en del af de danske skove ikke længere må udsættes for kommerciel træfældning.

Sådan lyder det fra Dansk Industri oven på en ny politisk aftale, som kommer til at stoppe kommerciel træfældning i 32 danske skove allerede fra i år.

Oprindeligt var planen, at skovene først skulle være helt fri for kommerciel træfældning i 2066.

- Aftalen giver en akut udfordring for lokale savværker, som med øjeblikkelig virkning mister adgangen til de råvarer, der er grundlaget for deres forretning.

- Det vil få alvorlige konsekvenser for lokale arbejdspladser, fordi savværker, der er afhængige af træ fra staten, kommer til at mangle råvarer, siger Annette Christensen, branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien under Dansk Industri.

Ifølge hende bliver det samtidig sværere at skaffe bæredygtigt dansk træ til fremstilling af blandt andet møbler.

I stedet må virksomhederne til at hente deres træ hjem fra udlandet.

Omkring 2500 personer er ifølge Dansk Industri beskæftiget med at bearbejde træ fra statens skove.

De bidrager årligt med 1,5 milliarder kroner til den samlede danske vækst, oplyser interesseorganisationen.

- Det er ikke en hensigtsmæssig prioritering netop nu, hvor samfundet bruger mange kræfter på at holde Danmark i gang i forbindelse med coronakrisen, siger Annette Christensen om den nye aftale.

Ud over beslutningen om at frede de 32 skove for kommerciel træfældning vil der med aftalen også blive sikret mere urørt skov svarende til Fanøs areal.

Den politiske hensigt er at sikre mere urørt skov til gavn for dyr og planter.

Dansk Industri er enig i, at biodiversiteten skal styrkes. Men det havde været at foretrække, hvis det skete over en længere periode, og ved at der blev plantet mere skov i Danmark, lyder det.

- Mere skovrejsning vil give mulighed for at udtage arealer til urørt skov og grønne hensyn, i takt med at skovarealet udvides, og samtidig opretholde selvforsyningsgraden med træ og en sund bæredygtig træsektor i Danmark, siger Annette Christensen.