Jeg skammer mig over kommunens fremfærd

Debat

Næstved Kommune: Kære Helle Jessen var ikke ment nedladende, mere som et knæfald for om fornuften kunne sejre.

Jeg stiller to spørgsmål, som Helle Jessen ganske behændigt undlader at besvare, og som embedsmændene må kunne hjælpe med:

1. Hvorfor fulgte kommunen ikke op på sine egne påbud, da man forlangte tre kammertanke i landdistrikterne?

2. Hvorfor er de tre kammertanke blevet uduelige?

Jeg vil gerne hjælpe ved at besvare spørgsmål 1. Næstved kommune begyndte i firserne at udøve en politik, som der ikke var lovhjemmel til, og derfor kunne man ikke følge påbuddene til dørs.

Dette faktum havde retskafne borgere ikke fantasi til at forestille sig, og gjorde som Næstved kommune bad om. De mennesker straffes i dag.

Dem som gjorde ingenting og ignorerede påbuddene, får til gengæld en belønning på 30.000 til 40.000 kroner. Det burde da være omvendt. Der er endnu en retssag under opsejling, hvor der blandt andet stilles spørgsmålstegn ved lovens tilblivelse. Derfor mit råd til dem, som har fulgt de hidtidige påbud.

Og så skal jeg rette et par misforståelser: For det første, de borgere, som ikke har fulgt Næstved kommunes påbud om 3 kammertanke, og stadigvæk har den gamle septiktank, skal naturligvis i gang med at forbedre deres rensning. Jeg har aldrig sagt andet. Det rammer især i de tidligere sammenlægningskommuner, som førte en anden politik end Næstved.

Men det fremgår jo med alt ønskelig tydelighed, at man ikke får noget for at være tidligt ude.

For det andet blev jeg valgt i Næstved byråd samtidig med Carsten Rasmussen. Jeg har altid boet i Næstved kommune og ved således ikke, hvor Fuglebjerg kommer ind i det billede. Jeg har været med hele vejen og skammer mig af samme grund over kommunens fremfærd.

Elmer Jacobsen (V)

Næstformand

Teknisk Udvalg

Langetoftevej 25, Agerup