Skoleleder: "Der er lyttet til ønskerne"

SKOLEBYGGERI "Det er et projekt, vi er rigtig glade for. Det peger lige ind i de tanker, vi gør os om den skole, vi gerne vil tilbyde. Der er blevet lyttet godt, til de ønsker vi har haft," fastslår Mette Sabra, leder af Frederiksværk Skole.

Der er særligt to ting, hun vil fremhæve:

"Vi vil gerne trække undervisningen ud i naturen, og naturen ind i skolen. Og vi kommer til at kunne gå fra undervisningen direkte ud i naturen."

"Vi vil fortsat vægte musik højt i det gode samarbejde, vi har med musikskolen bl.a. omkring musicals på tre årgange. Det får vi rigtig gode rammer for. Der bliver en lille fast scene til mindre arrangementer, og da musiklokalet ligger lige ved multisalen, giver det mulighed for også at lave de større forestillinger på skolen."

Mette Sabra kommer lige i tanke om en tredje ting, hun også glæder sig til:

"Vi får læringstrapper, en i hvert afsnit - altså indskoling, mellemtrin og udskoling. En trappe mellem stue og 1. sal, som kan bruges i undervisningen ved f.eks. fremlæggelser, med plads til at to årgange kan samles."

Der er lige en ting mere, som skolelederen må nævne:

"Og der bliver rigtig gode muligheder for at lave 'kodede områder', så man kan se hvad der arbejdes med. F.eks. et scienceområde i udskolingen med udstilling af nogle af de forsøg eleverne arbejder med."