Debat: Forbindelse mellem borgere og politikere

Bo Holmsgaard, Tage S. Rasmussen og Mette Astrup Harder, Fjordlandslisten

Det er nødvendigt at få oprettet den tabte forbindelse mellem kommunens borgere og byrådsflertallet i Frederikssund. Vi ved fra mange borgere, at de oplever, at mange beslutninger træffes på et tyndt og ukvalificeret grundlag. Uden gennemsigtighed, uden ordentlig inddragelse og - i mange byggesager - uden tilstrækkelige miljøvurderinger. Mange oplever, at beslutninger træffes uden respekt for de borgere, som bor i kommunen.

Oplevelserne gælder ikke kun få enkeltsager som Thorstedlund, Meransletten, Fællesmagasinet, Bi Lidt grunden, m.fl. Nej, der er tale om en rød tråd og en kultur i et væld af sager.

Konsekvensen er, at mange borgere føler sig magtesløse og brændende ønsker et opgør med politikerflertallets selvtilstrækkelighed. Det ses tydeligt på de sociale medier.

Andre har helt sluppet engagementet og resignerer.

Politikerne må have langt bedre forbindelse med borgerne. Det starter med oplevelsen af at blive taget alvorligt og at blive lyttet til.

Det nytter ikke som forståelsen er hos det nuværende byrådsflertal, at så længe man er flest, har man også ret. Ret til at tromle sin politik igennem uden at se sig bagud, til siderne og fremad. Uden at forholde sig til relevante og saglige synspunkter fra borgere, fagfolk eller oppositionspolitikere, som burde inddrages langt tidligere. Mange høringer - hvis de gennemføres - ligger for sent. De bliver oplevet som skueprocesser, fordi oplevelsen er, at man reelt ikke er interesseret i svarene fra borgere, foreninger, m.fl. Fakta er, at der som oftest ikke ændres væsentligt i forhold til de ofte mangelfulde oplæg, som sendes i høring.

Mange andre kommuner arbejder med forskellige veje til at inddrage borgerne og styrke det reelle demokrati. Kommuner som Furesø, Gribskov og Gentofte er lysår foran.

I et udviklet lokalt demokrati er der gennemsigtighed og en reel interesse for - sammen med borgerne og dygtige fagfolk - at skabe de bedst mulige løsninger. På den måde kan vi som borgere aktivt deltage og bidrage til vores nærmiljø.

Der skal derfor arbejdes helt anderledes med demokrati og inddragelse i Frederikssund Kommune. Og derfor er der en god grund til, at Fjordlandslisten - Frederikssunds nye tværpolitiske liste - er dannet.

Vi ved, at det bliver en kæmpestor opgave at genskabe tilliden til politikerne. Samtidig tror vi på, at det er muligt at udvikle Frederikssund Kommune i kontakt med de mennesker, som tingene handler om. For at det kan ske, skal der nye folk i byrådet. Det er forudsætning nummer 1.