Det begyndte med soldater

I 2012 gennemførte Center for Mental Robusthed et banebrydende pilotprojekt i Forsvaret med fokus på forebyggelse af kampstress og mistrivsel hos udsendte soldater.

- Vi udviklede et mental robusthedstræningsprogram, som 130 kampsoldater fra Livgarden gennemførte inden udsendelse til Afghanistan. Gennem programmet lærte soldaterne metoder og redskaber til at optræne deres mentale robusthed, så de bedre kan håndtere de udfordringer, man møder som udsendt på mission, forklarer Eva Hertz, psykolog ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed.

Soldaterne fra Livgarden gennemførte et 40-timers undervisningsprogram med afsæt i anvendt positiv psykologi i Danmark inden udsendelse, og vedligeholdte træningen i Afghanistan med støtte fra en smartphone app, som Center for Mental Robusthed har udviklet.

Og mentaltræningen virker. Det viser resultaterne tydeligt.

Kampsoldaterne opnåede nemlig:

Et fald i symptomer på mistrivselFlere positive følelserMere fleksibel tænkningFokus på det, man kan kontrollere, også kaldet problem-fokuseret coping

Ifølge Eva Hertz varede de positive effekter af træningen ved efter seks måneder i Afghanistan og havde fortsat effekt seks måneder efter hjemkomst.

Kontrolgruppen

For bedre at kunne vurdere effekten af den mentale robusthedstræning hos soldaterne fra Livgarden var der tilknyttet en kontrolgruppe bestående af soldater fra Jyske Dragonregiment, som også var udsendte på mission i Afghanistan.

Her viste det sig, at soldaterne fra Jyske Dragonregiment efter hjemkomsten fra Afghanistan trivedes betydeligt dårligere end kollegerne fra Livgarden.

- Med de erfaringer vi høstede med soldaterne har vi senere tilpasset projektet, så det også passer med civilt ansatte som eksempelvis medarbejdere i Region Sjælland, fortæller Eva Hertz.