FAKTA: Coronaparagraf er bragt ud af spil i landsretten

Foreløbig har Østre Landsret nedsat straffen i tre sager relateret til coronademonstration i København.

I kølvandet på en Men In Black-demonstration i København 9. januar blev en stribe personer anholdt og sigtet for forskellige lovovertrædelser.

Siden blev der rejst tiltale mod flere af dem, hvor anklagemyndigheden har bragt en særlig coronaparagraf - straffelovens paragraf 81d - i spil.

Den kan hæve straffen med op til det dobbelte.

I juni besluttede Anklagemyndigheden dog at droppe at rejse tiltale efter paragraffen i visse sager.

Her kan du læse om sagerne, der udspringer af den voldsomme coronademonstration i januar:

* Der er ved Københavns Byret faldet dom i 11 større sager, der er udløbet fra demonstrationen 9. januar 2021.

* I otte af dem blev straffelovens paragraf 81d taget i brug - i tre af dem blev paragraffen afvist. Flere af dommene er anket.

* 19. maj afgjorde Østre Landsret den første ankesag.

* Her mente dommerne - i modsætning til byretten - at paragraf 81d ikke kunne finde anvendelse. Derfor omgjorde landsretten dommen fra byretten og reducerede en 24-årig mands straf fra 15 til 10 måneders fængsel.

* Manden blev i landsretten dømt for blandt andet at have kastet sten mod politiet og for grov forstyrrelse af den offentlige orden.

* 9. juni afgjorde landsretten den næste ankesag.

* Her fandt landsretten, at 81d ikke skulle bruges mod en 31-årig kvinde, og at hun - i modsætning til i byretten - ikke skulle dømmes for at opfordre til vold. Byrettens straf på to års fængsel blev vekslet til en dom på 60 dage.

* Kvinden blev i landsretten dømt for at have deltaget i en opløst demonstration og for grov forstyrrelse af den offentlige orden.

* Alle tre domme i byretten, hvor den særlige coronaparagraf ikke har forhøjet straffen, er afsagt efter landsrettens første dom.

* 11. juni meddelte Anklagemyndigheden, at man ikke længere vil tiltale personer efter paragraf 81d, hvis de anklages for lovbrud i forbindelse med demonstrationer relateret til coronasituationen.

* Det gælder både ved sager, hvor en person allerede er dømt efter 81d i byretten, og ved fremtidige sager.

* 5. juli har Østre Landsret afgjort den tredje ankesag.

* Blandt de tre dommere og tre domsmænd stemte halvdelen for, at en 31-årig mand skulle idømmes ti måneders fængsel. Den anden halvdel stemte for et års fængsel. Dommen endte på ti måneders fængsel.

* I byretten fik han et år og seks måneders fængsel.

* Manden blev dømt for vold mod en politibetjent, grov vold og forsøg herpå. Han blev i landsretten - modsat i byretten - ikke dømt efter paragraf 81d.

Kilder: Anklagemyndigheden og Ritzau.