Seks bud på boligblokke ved Næstved Sygehus

Syv boligblokke bag Næstved Sygehus ved Herlufsholmskoven skifter ejer om kort tid. Region Sjælland er ved at vurdere de seks bud der er givet på de attraktive ejendomme.

Da budfristen udløb den 23. juni 2021 var der indkommet seks købstilbud på de gulstensblokke bag sygehuset, der indtil for få år siden har været personaleboliger for sygehuset. Det har længe været ventet at regionen ville sælge efter at Næstved Sygehus i 2010 mistede sin status som akutsygehus Boligblokkene med 67 lejligheder på Herlufvænge blev skilt ud i en selvstændig matrikel og sendt i et samlet offentligt udbud i april. Vejledende udbudspris: 91.700.000 kroner.

For Regionsrådet

Region Sjælland holder foreløbig kortene tæt til kroppen, men fortæller dog at Regionsrådet ventes at godkende salget til den højestbydende. Regionsrådet behandler sagen på det første møde efter sommerferien den 23. august 2021. Derefter skal der laves en købsaftale, hvor køber skal deponere et beløb et beløb og fremlægge dokumentation for den nødvendige likviditet

Erhvervsmægler Jesper Jensen fra Nordicals i Næstved er meget fåmælt om de seks bud der er indkomme og som er overleveret til Region Sjælland.

Men da blokkene kom i udbud fortalte han, at det var et uhyre attraktivt udbud, fordi alle lejligheder står tomme så køberen kan komme i gang med at renovere og bygge om i hele komplekset på én gang. Som regel er der altid nogle lejere, der ikke ønsker at flytte, og så kan man ikke renovere hele ejendommen fra top til tå.

Inden udbuddet skød han på, at en lokal eller national ejendomsinvestor eller fond ville være interesseret i at renovere de ældre ejendomme, der er bygget mellem 1959 og 1965.

Det kan i sidste ende være en pensionskasse, der køber de istandsatte ejendomme for at leje dem ud og få en lang stabil indtægt af investeringen.

De 67 lejligheder skal forblive lejelejligheder, mens eventuelle nye lejligheder i tagetagen kan sælges som ejerlejligheder.