DEBAT: Vision for idrætsområdet

Michael Nørregaard, Rødpælevej 30, Lillerød og Anders Møller Glümer, Grønningen 23, Blovstrød kandidater for Venstre til KV21

debat Vi deler en stærk passion om at være aktive, og vi er derfor gået sammen om at lave et udkast til en vision for idrætsområdet i Allerød Kommune.

Allerød Kommune arbejder p.t. med at udarbejde en idrætspolitik, men vi har i den grad savnet en egentlig vision for området - det vil sige, hvor vil vi hen som kommune - og derfor har vi udarbejdet et udkast til vision for idrætsområdet.

I processen har vi fået input fra bl.a. DGI og Sigma Allerød og drøftet indhold med Esben Buchwald, som repræsenterer Venstre i kultur- og idrætsudvalget i det nuværende byråd, og som er dybt involveret i udarbejdelsen af netop kommunens idrætspolitik.

Med afsæt i Allerød Kommunes vision 2031 'Tæt på hinanden - tæt på naturen' har vi udviklet vores vision for idrætsområdet:

"En kommune med puls og bevægelse i aktive fællesskaber - hele livet".

Som en del af visionen har vi opstillet en ambition om i år 2026 at have 10 procent flere borgere i Allerød Kommune som medlemmer af en idræts- eller fritidsforening, og at Allerød Kommune samtidigt har fem procent færre borgere, som ikke opfylder WHOs minimumsanbefaling for fysisk aktivitet.

Idræt og foreninger binder os sammen i Allerød, og det er en vigtig del af kommunen med masser af motion, underholdning, livsglæde og personlig udvikling, og vi skal være stolte af vores foreningsliv.

Vores foreninger er vigtige i udviklingen af breddeidrætten såvel som eliteidrætten, og vores foreninger inviterer kommunens borgere til at blive en del af et aktivt fællesskab.

Vi ser fritids- og idrætsforeninger som samlende, dannende og udviklende for børn, unge, familier og ældre. Det er fundamentet for sundhed, gode vaner og holdninger. De frivillige i foreningerne gør et kæmpe stykke arbejde, som er guld værd for kommunen.

Vi skal derfor skabe gode rammer for foreningslivet, så vi kan tiltrække endnu flere aktive og engagerede frivillige.

Det er afgørende for, at vores fritidstilbud opleves som attraktive, at disse er moderne og samtidig, at vi kan tilbyde en bred vifte af idræts- og fritidsaktiviteter.

Derfor skal vi fastholde fokus på fortsat at løbende udvikle og modernisere vores haller, svømmehaller, fritidslokaler, aktiviteter samt adgangen til naturen omkring os - og være åbne over for nye initiativer.

Vi glæder os til at uddybe og begrunde visionen for idrætsområdet frem mod kommunalvalget 16. november, og til forhåbentlig - om vælgerne ønsker dette - at arbejde videre med det, som en del af det nye byråd efter KV21.