Direktør: Afgørelse undrer

- Vi tager afgørelsen til efterretning, for vi kan ikke føre sagen videre. Der er ikke andre klagemuligheder i forlængelse af Energiklagenævnet. Men vi undrer os.